Nikoliča treba brať ako fakt

Zdroj: eduardkukan.eu

Čo znamená pre Srbsko porážka Borisa Tadiča vo víkendových prezidentských voľbách a slabší výsledok jeho Demokratickej strany v parlamentných voľbách?

Je to výsledok prirodzeného politického procesu. Výsledky týchto volieb určíte prinesú novú dynamiku na Srbskej vnútropolitickej scéne. Bude preto zaujímavé sledovať, ako sa po prezidentských voľbách zachovajú jednotliví politickí hráči a ako sa prejavia pri formovaní novej vlády. Boris Tadič síce voľby nevyhral, jeho strana má však stále silný politický potenciál, ktorý bude kľúčovým pri zostavovaní vlády. Osobne som však uvítal, že tieto voľby prebehli bez incidentov a boli hodnotené ako slobodné a férové.

Má EÚ dôvod na obavy v podobe osoby Tomislava Nikoliča ako hlavy štátu a partnera pre rokovania?

Myslím si, že veľké obavy nie sú celkom na mieste, hoci EU by mala byť pozorná. Je pravdou, že Tomislav Nikolič má svoju nacionalistickú politickú minulosť a preto bude potrebné jeho kroky dôkladne sledovať, avšak jeho súčasné vyhlásenia sa výrazne neodlišujú od hlavného politického prúdu. Je potrebné, aby Únia brala Nikoliča ako fakt a dala mu príležitosť ukázať, ako vážne to myslí s reformami, európskou integráciou a pro-európskou orientáciou Srbska.

Môže byt v rokovaniach s EU problematické, že prezident bude z iného politického tábora než strany vládnej koalície?

Nerád by som predbiehal udalosti, pretože v Srbsku zatiaľ nie je zostavená vláda. Nemyslím si však, že prípadná kohabitácia prezidenta a vlády, by spôsobila problémy v rokovaniach s EU. Väčšina politických strán a obyvateľov Srbska sa otvorene hlási k procesu európskej integrácie, preto predpokladám, že v tejto otázke zvolia všetci politici pragmatický postoj a budú sa snažiť nájsť spoločnú reč. 

Čo bude výsledok volieb (legislatívnych a prezidentských) znamenať pre vzťahy s Kosovom?

V súčasnej situácií je ťažké odhadnúť, ako sa budú tieto vzťahy formovať. Dôležitú rolu pri tom pri tom zohrajú výsledky rokovaní o forme budúcej srbskej vlády. Dúfam však, že napriek rétorike, na ktorú sme pri srbských politikoch zvyknutý, preváži istý pragmatizmus a snaha o hľadanie riešení vo vzťahu Srbska a Kosova. Dôležité bude, aby Srbsko a Kosovo plnili uzavreté dohody,  dokázali hľadať obojstranne prijateľné riešenia a dosiahli partnerský dialóg.

Je miera dezilúzie nad ekonomickou situáciou a korupciou príčinou Nikoličovho úspechu?

Opäť je ťažké jednoznačne posúdiť to, čo priviedlo Nikoliča a jeho stranu k úspechu vo voľbách. Vo veľkej miere sú za tým očakávania obyvateľov Srbska. K nim patrí potreba zlepšenia ekonomickej situácie, vysokej miery nezamestnanosti, zrýchlenia tempa reforiem a taktiež razantnejší boj s  korupciou.