Pomoc EÚ po povodniach je aj politickou otázkou

Zdroj: SDKÚ-DS

SDKÚ-DS opäť zostavuje vládu . Aké sú vaše pocity?

Som veľmi rád, že Slováci dôverujú stranám, ktoré už jasne v minulosti dokázali, že vedia ako vytvoriť podmienky pre zamestnanosť, prosperitu, spravodlivosť, poriadok, ale i dobrý imidž v zahraničí. Všetky tieto kľúčové oblasti za posledné 4 roky výrazne zlyhali.

Aké ohlasy ste mali doteraz na negatívny postoj SDKÚ-DS voči pôžičke Grécku a stabilizačnému mechanizmu pre eurozónu v rámci Európskej ľudovej strany?

Musím úprimne povedať, že osobne v EP ma žiadny z mojich 735 kolegov na túto tému neoslovil.

Slovensko žiada spolu s ďalšími krajinami o pomoc z Európskeho fondu solidarity po ničivých povodniach. Je to čisto technická záležitosť, v prípade že žiadosť splní formálne náležitosti, alebo je v tom aj kus politiky?

Povedal by som aj z mojich osobných skúseností po veternej smršti v Tatrách, že v takýchto záležitostiach je vždy viac ako dosť politiky. Otázky, či bude preplatené, koľko a ako rýchlo majú vždy politický podtón.

Aké zmeny vo všeobecnosti pozorujete v „novom“ Európskom parlamente rok po voľbách?

Naoko sa môže zdať, že sa veľa nezmenilo, ale nie je to tak. Zmeny sú dosť významné a príčiny sú hlavne z dôvodov 50% nových tvarí po voľbách, tiež nový štatút poslanca, nový štatút asistentov poslanca a veľa vecí sa stále mení vďaka schváleniu a implementácii Lisabonskej zmluvy.

Aj v EP sa diskutovalo o ekologickej katastrofe v Mexickom zálive, kde došlo k havárii na ropnej plošine spoločnosti BP. Išlo podľa Vás o zlyhanie regulácie podmorskej ťažby?

Je to celá reťaz zlyhaní a až dôsledné vyšetrenie tejto nehody objasní, kto akým podielom zlyhal. Ľudský faktor zohral svoje, ale vidíme, že nepripravenosť a neschopnosť operovať 1,5 km pod hladinou hrá významnú úlohu. Regulačné úrady si rozhodne nespĺňali svoju časť zodpovednosti.

EP dlhodobo vystupuje proti dohode s USA (tzv. dohoda SWIFT) o poskytovaní citlivých bankových údajov občanov EÚ  v rámci boja proti terorizmu. Aký je Váš názor v tomto spore?

Bolo zlou správou pre občanov EU keď EP malou väčšinou dohodu SWIFT zamietol. V tak dôležitej oblasti akou je boj proti terorizmu je našou povinnosťou nájsť riešenie. Dobrá správa je, že nedávno prišlo k zlomu a SWIFT na najbližšej plenárnej schôdzi bude určite schválený.

Už takmer rok platí zákaz dovozu výrobkov z tuleňov do EÚ, o ktorý sa tiež veľkou mierou zaslúžil postoj Európskeho parlamentu. Vy ste vtedy ako jeden z mála poslancov vystupovali proti. Máte informácie, aký vplyv tento zákaz má na toto odvetvie?

Téma tuleňov bola pre mňa obrovskou lekciou v politike. V dvoch z troch výborov sme jasne vyhrali a v treťom v poslednej chvíli naši poslanci podľahli tlaku lobistov. Bolo to tesne pred voľbami do EP, tak hlasovali za zákaz dovozu tuleních produktov do EU. Veľmi ma mrzí, že takým rozhodnutím sa najviac ublížilo chudobným a najzraniteľnejším komunitám, pre ktoré tulene boli hlavným zdrojom príjmov. Je skoro hodnotiť dopady, ale podobný zákaz pred 26 rokmi spôsobil obrovské tragédie. Chudoba, alkoholizmus, samovraždy a migrácia niekoľkonásobne stúpli. Vlády v Kanade a Grónsku čakajú veľmi podobnú situáciu, pričom malé a stredné podniky aj tu v EU stratia veľa pracovných príležitostí.