Slovenskí nezaradení europoslanci

Pozadie

Poslanci v Európskom parlamente nie sú zoskupovaní podľa národnosti, ale podľa politickej orientácie. Väčšinou si zvolia jednu z politických skupín. Každý poslanec môže byť členom iba jednej politickej skupiny. V súčasnosti je v Parlamente sedem politických skupín, tvorených poslancami pôvodom približne zo sto rôznych národných politických strán.

Nezaradení poslanci nie sú členmi ani jednej zo siedmich politických frakcií v EP. Neoznačujú sa ako nezávislí, pretože sú členmi politických strán na národnej úrovni. Ich domáca politická strana väčšinou nie je členskou stranou žiadnej z politických skupín v Parlamente. V súčasnosti ich v Európskom parlamente pôsobí 37, z toho traja slovenskí.

Otázky

Traja slovenskí nezaradení europoslanci – Peter Baco, Irena Belohorská a Sergej Kozlík – boli do Európskeho parlamentu zvolení za stranu ĽS-HZDS.

Peter Baco

Bývalý minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky (v rokoch 1992 – 1998) bol dvojkou na 14-člennej kandidátke ĽS-HZDS. Pred zvolením do Europarlamentu pôsobil ako volebný šéf HZDS a poradca v agrárnej politike.

Peter Baco je odborníkom na poľnohospodárstvo a regionálnu politiku. Pred voľbami do Európskeho parlamentu deklaroval ako prioritné oblasti svojho záujmu poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a vidiek, ktoré sú podľa jeho slov aj prioritami EÚ, pretože na ne ide z rozpočtu EÚ najviac prostriedkov. Oblasti pôdohospodárstva a obhajovania záujmov poľnohospodárov sa venuje ako člen Výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Pôsobí aj ako náhradník vo Výbore pre regionálnu politiku. Zároveň je členom delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ-Chorvátsko.

Poslanec Baco absolvoval od začiatku svojho pôsobenia v Parlamente 17 vystúpení v pléne, najčastejšie sa vyjadruje k záležitostiam poľnohospodárstva, regionálneho rozvoja, a ekonomickým otázkam.

Irena Belohorská

Irena Belohorská sa uchádzala o post europoslankyne ako číslo tri na kandidátke ĽS-HZDS. Exministerka zdravotníctva SR (v rokoch 1993-1994) pred zvolením za europoslankyňu desať rokov pôsobila v stálej delegácii NR SR v Rade Európy, osem rokov v Parlamentnom zhromaždení NATO, a osem rokov bola členkou delegácie v Západoeurópskej únii. (ZEU je parlamentná inštitúcia, zložená z delegácii národných parlamentov, ktorej hlavnou problematikou je obrana a bezpečnosť.) Pôvodným povolaním je lekárka. V EP je členkou Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a v Podvýbore pre ľudské práva a náhradníčkou v Zahraničnom výbore. Ako členka sa angažuje aj v Delegácii pre vzťahy s krajinami Strednej Ameriky a ako pozorovateľka reprezentuje nezaradených poslancov v Konferencii predsedov.

Prioritami Ireny Belohorskej v Europarlamente je niekoľko tém. V oblasti zahraničia je to najmä dôsledné dodržiavanie práv plného členstva SR v EÚ, v sociálnej oblasti vyrovnanie hladín sociálnych práv v EÚ a na Slovensku, v oblasti environmentálnej zlepšenie implementácie nariadení EÚ v oblasti životného prostredia na Slovensku, a v oblasti zdravotníctva zabezpečenie voľného pohybu osôb v EÚ primeranými zdravotníckymi službami. Ako predsedníčka Únie žien Slovenska sa snaží aj o presadzovanie záujmov žien a zlepšenie ich pozície v spoločnosti. Je najaktívnejšou slovenskou zástupkyňou v EP, od začiatku svojho pôsobenia 53-krát vystúpila v rozpravách na rôzne témy, najmä v oblasti ochrany zdravia, životného prostredia, zahraničnej politike a dodržiavania ľudských práv.

Sergej Kozlík

Bývalý minister financií a podpredseda vlády SR Sergej Kozlík bol jednotkou na kandidátke ĽS- HZDS a v historicky prvých slovenských voľbách do EP skončil ako najúspešnejší zo všetkých kandidátov. Už pred zvolením na post europoslanca pôsobil v Európskom parlamente ako nezávislý pozorovateľ, a pracoval aj ako člen Stálej delegácie Národnej rady do Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a SR.

Je členom Výboru pre rozpočet a delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore AKP-EÚ, zároveň pôsobí ako náhradník vo Výbore pre hospodárske a menové veci.

Jeho heslom vo voľbách do Európskeho parlamentu bolo: Európska únia – šanca pre Slovensko. Počas svojho pôsobenia absolvoval 27 vystúpení v pléne Parlamentu. Venuje sa primárne rozpočtovým a ekonomickým otázkam.

Pozície

„Ako europoslanec chcem využiť všetky dostupné prostriedky na presadzovanie slovenských záujmov, osobitne záujmov vidieka. Z mnohých osobných plánov prezradím teraz len to, že si chcem prehlbovať svoju lásku k hudbe na všetkých siedmich nástrojoch, na ktoré som kedysi hrával,“ vyhlásil pred voľbami do Európskeho parlamentu Peter Baco v médiách.

Irena Belohorská považuje kandidatúru na post poslankyne Európskeho parlamentu za vyvrcholenie svojej politickej kariéry: „Myslím si, že mám dostatok skúseností z domácej i zahraničnej politiky. Od mimoriadne hektického obdobia v poslednom Federálnom zhromaždení, keď sa rozdelilo Česko-Slovensko, až po zastupovanie Národnej rady SR v Rade Európy, Západoeurópskej únii a v parlamentnom zhromaždení NATO.”

„HZDS je jedinečné v tom, že naši europoslanci sú a budú nezávislí,“ vyhlasoval Sergej Kozlík pred voľbami do Európskeho parlamentu. Strana nemá podľa neho zotrvačné záväzky voči stranám v Europarlamente, ktoré zaväzujú členov prijímať stanoviská nevýhodné pre Slovensko.