Ambície slovenských europoslancov

Zdroj: EP

Trinásť slovenských europoslancov je zaradenáých v štyroch rôznych politických skupinách – ľudovci, socialisti, liberáli a konzervatívci. 

O personálnom obsadení jednotlivých vecných výborov Európskeho parlamentu sa hlasuje v Štrasburgu dnes. Budúci týždeň zasadnú výbory po prvýkrát v novom zložení. 

TASR zmapovala ciele a ambície, ktorým sa chcú slovenskí europoslanci venovať v rámci svojho pôsobenia v europarlamente.

EDUARD KUKAN

Poslanec Eduard Kukan (SDKÚ) bude za skupinu európskych ľudovcov aj naďalej dôležitým a skúseným členom vo výbore pre zahraničnú politiku (AFET) a novou oblasťou preňho má byť pôsobenie (ako náhradník) vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Podľa kuloárnych rečí je jeho meno spájané s funkciou vedúceho Delegácie EP pre Srbsko. V predošlom období bol vedúcim Delegácie EP pre krajiny západného Balkánu.

PÁL CSÁKY

Pál Csáky (SMK) je v europarlamente nový, ako však tvrdí, dobre pozná fungovanie tejto inštitúcie, pretože tam často chodil po prijatí Slovenska do EÚ. V pozícii europoslanca za skupinu Európskej ľudovej strany (EĽS) by chcel pomáhať pri stratégii posilňovania akcieschopnosti Európy a v zahraničnopolitickej i ekonomickej oblasti.

"Osobitne chcem zastupovať záujmy maďarskej komunity na Slovensku a rozširovať niektoré práva, predovšetkým jazykové," uviedol Csáky. Rovnako chce prispieť k posilneniu regionálnych možností a k lepšiemu čerpaniu eurofondov, pretože je podľa neho "neprijateľné, že ich čerpáme len na úrovni 50 percent".

MONIKA FLAŠÍKOVÁ-BEŇOVÁ

Poslankyňa Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD) dostala z tábora socialistov a demokratov (S&D) hneď v prvý deň plenárneho zasadnutia poverenie byť "skrutátorkou" – overovateľkou výsledkov volieb predsedu EP. V novom zložení europarlamentu ašpiruje na plné členstvo vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Ako náhradníčka by chcela pôsobiť aj vo výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI).

JANA ŽITŇANSKÁ

Nová poslankyňa Jana Žitňanská (NOVA), najmladšia zo slovenských europoslancov, priznala, že sa s priestormi europarlamentu v Štrasburgu ešte iba zoznamuje. V najbližších piatich rokoch chce nadviazať na to, čo robila aj na Slovensku. Pokúsi sa o to prostredníctvom skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR).

"Chcem sa snažiť pomôcť tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami bez vlastného zapríčinenia – zdravotne postihnutí alebo odkázaní na pomoc iných. Chcem byť hlasom ľudí so zdravotným postihnutím a tých, ktorí potrebujú pomoc spoločnosti," uviedla Žitňanská.

BRANISLAV ŠKRIPEK

Medzi nových slovenských poslancov v EP patrí aj Branislav Škripek (OĽaNO), ktorý sa podobne ako Žitňanská zaradil do tretej najsilnejšej skupiny v EP – ECR. Jeho pôsobenie v europarlamente bude zamerané na oblasť ochrany ľudskej dôstojnosti a tradičných hodnôt. Záujem by mal o členstvo vo výbore pre občianske slobody a ako náhradník aj vo výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM).

BORIS ZALA

Poslanec Boris Zala (Smer-SD) zo skupiny socialistov a demokratov (S&D) chce nadviazať na svoje doterajšie pôsobenie v europarlamente a rád by aj naďalej pôsobil vo výbore pre zahraničnú politiku (AFET). Ako náhradník má predovšetkým záujem o účasť na zasadnutiach výboru pre petície (PETI) a v podvýbore pre ľudské práva (DROI).

JÓZSEF NAGY

József Nagy (Most-Híd) je prvým poslancom, ktorý reprezentuje tento subjekt v zákonodarnom zbore EÚ. V EP je členom Európskej ľudovej strany (EĽS). Bývalý minister životného prostredia tvrdí, že dobre pozná systém a spôsob hlasovania a rozhodovania v EP. Vybral si pôsobenie vo výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Svoje ministerské skúsenosti by chcel využiť v rámci výboru pre životné prostredie, kde je aj oblasť verejného zdravia a potravinovej bezpečnosti (ENVI).

MONIKA SMOLKOVÁ

Monika Smolková (SMER-SD) uviedla, že hodlá pokračovať v tom, čo robila počas svojho prvého mandátu v europarlamente.

"A to je regionálny rozvoj. Už teraz vyhlasujem, že budem nápomocná všetkým starostom a primátorom v podpore pri čerpaní eurofondov," vyhlásila poslankyňa, ktorá v EP patrí do skupiny socialistov a demokratov (S&D).

Smolková vyjadrila nádej, že pri čerpaní prostriedkov, ktorých má Slovensko k dispozícii viac než v predošlom programovacom období (2007-2013), sa Slovenská republika šance menom eurofondy chopí efektívnejšie než doteraz.

ANNA ZÁBORSKÁ

Anna Záborská (KDH) nastupuje na svoj v poradí už tretí mandát v Európskom parlamente. Jej doterajšie aktivity a iniciatívy na pôde tejto inštitúcie boli jasne zamerané na ochranu života a tradičných rodinných hodnôt. Tejto oblasti sa chce slovenská poslankyňa z tábora EĽS venovať aj naďalej, čo dala najavo ešte pred začatím tretieho poslaneckého obdobia, keď verejne skritizovala Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, že podporilo akciu Dúhový Pride 2014, ktorého hlavným posolstvom bol protest proti začleneniu definície manželstva do Ústavy SR.

VLADIMÍR MAŇKA

Poslanec Vladimír Maňka (Smer-SD) ako člen skupiny socialistov a demokratov (S&D) sa chce uchádzať o členstvo v rozpočtovom výbore (BUDG) a ako náhradník by si vedel predstaviť pôsobenie vo výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE).

RICHARD SULÍK

Richard Sulík (SaS) je nováčikom v zákonodarnom zbore EÚ. Tvrdí, že sa chce najskôr dobre zorientovať na novom pôsobisku a od septembra sa začne vyjadrovať k veciam, o ktorých sa bude hlasovať. Tvrdí, že nepatrí k tým poslancom EP, ktorí vyzývajú na "viacej Európy", užšiu integráciu a presun ďalších kompetencií národných štátov do Bruselu.

"Ukázalo sa, že už ani s tými kompetenciami, ktoré už Brusel má, nedokáže rozumne zaobchádzať," skonštatoval Sulík, ktorý na pôde EP reprezentuje frakciu liberálov (ALDE). Dodal, že sa treba zamyslieť nad tým, ktoré kompetencie treba členským štátom vrátiť.

V EP sa Sulík plánuje venovať dvom oblastiam – chce prísne sledovať, aké "nezmyselné" regulácie sa blížia, a tiež chce ako poslanec podávať podnety na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF). Aj preto sa stal náhradným členom vo výbore pre kontrolu rozpočtu (CONT), kam OLAF patrí. Sulík verí, že sa mu touto cestou podarí prispieť k tomu, aby sa utlmila korupcia v eurofondoch, "ktorá rozkladá našu spoločnosť".

MIROSLAV MIKOLÁŠIK

Miroslav Mikolášik (KDH) patrí k veteránom medzi slovenskými europoslancami. Jeho meno sa zjavilo medzi kandidátmi na predsedu výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), čo by bola pre Slovensko dobrá správa. Nakoniec to dostal iný europoslanec – ale už samotná nominácia je ocenením jeho dlhoročného pôsobenia v EP.

IVAN ŠTEFANEC

K novým menám v europarlamente patrí aj Ivan Štefanec (SDKÚ). Pôsobí vo frakcii ľudovcov. Na novom pôsobisku sa chce sústrediť na pomoc pri vytváraní pracovných miest.

"Chcem, aby každá legislatíva, ktorá bude prichádzať do Európskeho parlamentu, bola prijímaná s ohľadom na to, či vytvára pracovné miesta, alebo nie," spresnil Štefanec. Osobitne by chcel pomáhať pri zjednodušovaní prostredia pre malé podnikanie, odbúravať bariéry na spoločnom európskom trhu. Výborom, ktorý mu najviac vyhovuje, je výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov (IMCO).

EurActiv.sk/TASR