EP: Analgetikami proti terorizmu

Krátka správa: 

„Príslušníci Talibanu a teroristických skupín získavajú väčšinu svojich finančných zdrojov z nelegálneho obchodu s omamnými látkami“ a ohrozujú tak politickú stabilitu a hospodársky rozvoj v Afganistane. V súčasnosti je takmer 40% afganského HDP získavaného z obchodu s ópiovými produktmi a táto krajina produkuje až 93% svetového ópia.

Týmito argumentami chce väčšina poslancov EP podporiť pomoc EÚ pre „hľadanie alternatívy pestovateľského programu afganských farmárov“. Europoslanci ich chcú motivovať, aby presedlali z pestovania maku pre ópium a výrobu narkotík (morfium, heroín) na jeho pestovania pre medicínske účely. Preto v uznesení žiadajú poslanci Radu ministrov EÚ, aby afganskej vláde predložila stratégiu zameranú na kontrolu výroby omamných látok a zvážila možnosť zahájiť pilotné projekty zamerané na ;premenu doterajšieho nezákonného pestovania ópiového maku na polia pre legálne pestovanie maku na výrobu analgetík na báze ópia.

Miroslav Mikolášik (EPP-ED, SK) túto eufóriu nezdieľa a upozorňuje, že „v prvom rade je to súčasná politická situácia v Afganistane, ktorá je nestabilná.  Je potrebné bojovať s Talibanom a na druhej strane bojovať proti čiernemu obchodu s ópiom, ktorý rozhodujúcim spôsobom ovláda nielen afganskú ekonomiku, ale i politiku a vonkajšie vzťahy“. No pestovateľské schémy na pestovanie maku pre účely výroby ópia nebudú podľa neho fungovať aj preto, že lokálna vláda nie je schopná vystupovať ako jediný opatrovateľ ópiovej sadby a prehrá súboj s priekupníkmi. Konkurencia podľa Mikolášika „vytiahne ópiové ceny nahor a farmári z legálne osiatych plôch prejdú na stranu čierneho trhu“. Afganské ceny navyše podľa neho „nemôžu konkurovať cenám v Austrálii, kde kilo morfínu stojí 56 amerických dolárov, v Indii 159 dolárov, v Turecku 250 USD, kým v Afganistane je to až 450 amerických dolárov za kilo“. Sporné je aj medicínske využitie a spracovávanie afganského ópia. Len prispeje k ďalšiemu preplneniu trhu v tejto oblasti a preto je proti tomu, aby EÚ a jej členské krajiny podporovali pestovanie ópiového maku v Afganistane.