Asistovaná reprodukcia a demografické zmeny

Slovenská europoslankyňa poukázala na podujatí v Lisabone na fakt, že hoci občania Európy dnes žijú zdravšie, reprodukčne zdravie žien sa nezlepšilo a ženy častejšie trpia gynekologickými ochoreniami. Tie spôsobujú, že stále viac mladých žien nie je schopných otehotnieť prirodzeným spôsobom. Uvádza sa, že až 15 % párov má problémy s počatím dieťaťa.

Irenu Belohorskú prekvapilo, že Zelená kniha Komisie pod názvom Nová medzigeneračná solidarita ako odpoveď na demografické zmeny sa vôbec nezmieňuje o metódach asistovanej reprodukcie akou je napríklad in vitro fertilizácia, čiže oplodnenie mimo tela matky. „V jednotlivých členských krajinách je rôzna miera alokácie verejných financií na liečbu neplodnosti a často sú náklady na liečbu v takej výške, ktorá znemožňuje párom liečbu“, povedala vo svojom príspevku „Demografické výzvy v Európskej únii“.

Asistovaná reprodukcia je silne podporovaná napríklad v Škandinávii. Zdroje uvádzajú, že sa tam za pomoci asitovanej reprodukcie narodí každé piate dieťa. Na Slovensku je to približne každé sté dieťa. Z verejného poistenia sa u nás hradia tri pokusy asitovanej reprodukcie párom do 39 rokov aj to len v prípade istej skupiny diagnóz.

Belohorská na pôde EP položila Komisii otázku, prečo bol tento aspekt demografických zmien opomenutý a do akej miery bude zlepšenie prístupu neplodných párov k reprodukčným technológiám riešiť negatívne demografické zmeny v Európe. 

V odpovedi Komisia potvrdila, že reprodukčné metódy, vrátane in vitro fertilizácie, hrajú významnú úlohu v liečbe neplodnosti. Samotné členské štáty ale rozhodujú, či táto liečba má byť začlenená vo verejného systému zdravotného poistenia, a či tieto služby majú byť poskytované bez poplatkov. Európska komisia uznáva, že IVF sa podieľa na 1 až 4 percentách novonarodených detí v niektorých členských krajinách. Nie sú ale k dispozícii počty dvojíc, ktoré si toto liečenie nemohli dovoliť, a preto nie je ani možné povedať o koľko by sa zvýšila pôrodnosť ak by bola in vitro fertilizácia široko dostupná obyvateľom.

Komisia vo svojej odpovedi na ozázku slovenskej europoslankyne hovorí, že by tým nedošlo k významnému nárastu pôrodnosti. Irena Belohorská vo svojom vystúpení označila takýto postoj za „poľutovaniahodný“, pretože si myslí, že hoci lepší prístup k in vitro fertilizácií nevyrieši kompletne problém starnutia obyvateľstva, „počty úspešných aplikácií  in vitro fertilizácie hovoria sami za seba“.