Atraktívnejší Parlament

Krátka správa

Návrh, ktorý by mal vstúpiť do paxe na začiatku budúceho roka, predložila skupina pre reformu EP vedená nemeckou poslankyňou Dagmar Roth-Behrendt (SES). Založená bola vo februári na žiadosť predsedu EP Hansa-Gerta Pötteringa.

Hlavné zmeny v štruktúre plenárnych schôdzí sú nasledovné:

  • Rozpravy o zásadnej legislatíve sa budú konať v utorky, rozpravy politického charakteru zase v stredy.
  • Medzi hlasovaním vo výboroch a hlasovaním v pléne o tej istej otázke musí byť minimálne mesačný odstup.
  • Rozpravy budú na programe priamo pred relevantným hlasovaním a hovorcovia politických skupín budú zo zásady rečniť na začiatku debaty.
  • Spravodajcovia budú mať viacej priestoru na vyjadrenie, aby mohli reagovať na podnety alebo rozprúdiť debatu. Bude vyhradený aj extra čas pre spontánne otázky a príspevky poslancov.
  • Poslanci budú vyzvaní, aby rečnili z predných radov sály.

Predsedkyňa pracovnej skupiny Dagmar Roth-Behrendt povedala, že rozhodnutie odráža odhodlanie Parlamentu pristúpiť k reforme. „Budeme teraz dohliadať na to, aby boli schválené zmeny čo najskôr implementované, aby sme dosiahli viditeľné výsledky.“

Hans-Gert Pöttering vyhlásil, že výsledkom reforiem bude „lepšia štruktúra plenárnych schôdzí, ktoré sa stanú živšími a zaujímavešími“. To bol dôležitý cieľ, ktoré reforma sledovala. Týmto bolo prvé štádium reformného procesu úspešne zavŕšené.“

Mandát pracovnej skupiny trvá aj naďalej. Teraz sa bude venovať výborom a vzťahom medzi inštitúciami. V roku 2009 by sa mala zase zamerať na vonkajšie otázky.