Belohorská hodnotila prácu EP v polčase

Krátka správa

Slovenská poslankyňa EP Irena Belohorská pri tejto príležitosti vystúpila v Parlamente. Vo svojom prejave ocenila snahy týchto krajín, ktoré predchádzali ich členstvu v Únii a vyjadrila nádej, že k aktívnej účasti ich poslancov v EP by mohli byť nápomocné i skúsenosti z krajín EÚ-10.

Belohorská tiež pozitívne zhodnotila činnosť EP počas prvej polovice svojho volebného obdobia. Uviedla, že doteraz prijaté nariadenia, smernice a odporúčania prijaté Európskym parlamentom boli dobré, efektívne a slúžili v prospech voličov.

Za hlavné nedostatky považuje nedostatočnú akceptáciu štátov novej desiatky, slabé zastúpenie v rozhodujúcich pozíciách a najmä nedostatok občanov týchto krajín pracujúcich v Európskej komisii. Európa podľa poslankyne Belohorskej stojí v súčasnosti pred dvoma výzvami, a to prijatím Ústavnej zmluvy a zvýšením konkurencieschopnosti EÚ predovšetkým podporou vedy a výskumu.