Belohorská: Pacient nie je ekonomický špekulant

Krátka správa 

EP okrem toho vyzýva Komisiu, aby navrhla “vhodný nástroj” na kodifikáciu právnych ustanovení Súdneho dvora ES v oblasti zdravotných služieb, hoci pre túto oblasť nepožaduje špecifickú právnu úpravu.

V reakcii na dokument Komisie nazvaný “Pôsobenie Spoločenstva v oblasti zdravotných služieb” a s ohľadom na očakávanú legislatívnu úpravu mobility pacientov v rámci EÚ poslanci v iniciatívnej správe Bernadette Vergnaudovej (PES, FR) dávajú množstvo odporúčaní, ktoré sa týkajú činnosti EÚ v oblasti zdravia.

Výbor prijal pozmeňujúci návrh predložený poslancom Toine Mandersonom (ALDE, NL), ktorý žiada Komisiu, aby vytvorila návrh „“. Práve kvôli prijatiu spomínaného pozmeňujúceho návrhu napokon samotná spravodajkyňa Vergnaud, ako aj viacerí poslanci strany Európskych socialistov, hlasovali vo výbore proti tejto správe.

Poslanci tiež odmietli návrh spravodajkyne, ktorá požadovala samostatnú smernicu o zdravotníckych službách a Komisiu žiadajú, aby predložila “vhodný nástroj určený na kodifikáciu právnych ustanovení Súdneho dvora pre túto oblasť”.

K správe sa včera vyjadrila v pléne aj slovenská poslankyňa Irena Belohorská (NI). Podľa nej „pacient nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za turistu, alebo ekonomického špekulanta. Pacient za zdravotníckym úkonom cestuje do zahraničia preto, lebo v jeho štáte sa daný výkon nerobí, resp. ak je príliš dlhá čakacia lehota na výkon. Riziko, že sa z poskytovania zdravotníckych služieb stane zdravotná turistika je malé, pacient chce byť ošetrený v prostredí kde má blízkych, kde rozumie jazyku krajiny. Percento mobility pacientov je veľmi nízke, podľa dostupných štatistík je to len 1%. Budúcnosť, vzhľadom na garanciu voľného pohybu osôb však ukazuje, že to určite bude viac. Bez zabezpečenia prístupu k zdravotníckym službám, niet voľného pohybu osôb. Preto je našou úlohou zabezpečiť pre našich občanov prístup bez komplikovaných vyjednávaní s poisťovňami. Je to aj riešenie rovnosti práv občanov v rámci celého priestoru EU.“

V svojom vystúpení ďalej argumentuje: „V správe som nenašla zmienku o rozdieloch, ktoré sú v jednotlivých krajinách v šanci na prežitie na niektoré ochorenia. Prečo žena s rakovinou prsníka má na Slovensku o 30% nižšiu šancu na život, ako žena vo Švédsku ? Prečo pacient v Poľsku s rakovinou konečníka má o 30% horšie vyhliadky na prežitie, ako pacient s touto diagnózou vo Francúzsku?

Zdá sa, že kľúčovým problémom podľa mnohých je mobilita pacientov, aj keď sa jedná len o 1%. To že z 12-tich nových členských krajín odišla veľká časť lekárov a zdravotných sestier akoby nikoho nezaujímalo. Teda nemáme problém s mobilitou lekárov, ale s mobilitou pacientov áno?

Vyzývam Komisiu, aby pripravila nový návrh, ktorý bude strategickým dokumentom, navrhujúcim riešenie tejto otázky v budúcnosti. E-health, zmierňovanie rozdielov medzi členskými krajinami, využívanie štrukturálnych fondov na zdravotnícke účely, modernizácia nemocníc, tu všetko sú cesty, ako ponúknuť pacientovi riešenie. Hovoriť len o danej situácii, ktorú žiaľ všetci dobre poznáme, je strata času.“