Belohorská uchránila mladíkovo auto pred britskou políciou

Ako informovala na tlačovej konferencii poslankyňa Európskeho parlamentu Irena Belohorská, podarilo sa dosiahnuť to, že mladému Slovákovi Andrejovi Kmecovi britská polícia vydala zhabané auto a policajt, ktorý sa pri jeho zabavovaní dopustil chýb bol z polície prepustený.

Mladíka, ktorý tri roky legálne pracuje vo Veľkej Británii zastavila 20. mája cestou na letisko na dialnici hliadka polície. Odobrali mu doklady vrátane technického preukazu od auta a informovali ho, že jeho medzinárodná poistka na auto, tzv. Zelená karta, ktorá niesla dátum platnosti do 15. 10. 2008 je neplatná, pretože podľa nového zákona platného od apríla sa musí auto po piatich mesiacoch pobytu na území Veľkej Británie preregistovať na britskú poistku. Túto lehotu prekročil mladík o 4 dni.

Andrejovi Kmecovi na mieste auto zabavili, pričom jediným potvrdením, ktoré od policajta dostal, bolo rukou napísaných pár riadkov na zadnej časti kusu papiera vytrhnutého z novín. Dostal sedemdňovú lehotu na to, aby si nechal auto preregistrovať, čo ale bez preloženia volantu na pravú stranu vozidla nejde.

Pri riešení prípadu, do ktorého sa pustila kancelária Ireny Belohorskej potom, čo sa mladík bez výsledku obrátil na náš konzulát, vyvstala otázka neprimeraného až „xenofóbneho a hanlivého“ ako ho označila Irena Belohorská, správania sa policajta k Slovákovi, ktorého znalosť angličtiny nebola primeraná tomu, aby riešil vzniknutú situáciu. Britská polícia mala navyše problém s plnou mocou, ktorú poskytla lízingová spoločnoť, ktorej de facto auto patrí, na prevzatie vozidla.   

K riešeniu mladíkovej situácie sa pridal aj liberálny britský poslanec Charles Davies, ktorého Belohorskej kancelária oslovila. Irena Belohorská mieni na nesúlad medzi právnou úpravou, kedy je platnosť medzinárodnej poistky obmedzená zákonom v niektorom členskom štáte EÚ, upozoniť príslušný výbor Európskeho parlamentu i Komisiu. V podobnej situácii sa totiž možu ocitnúť ďalší Slováci pracujúci vo Veľkej Británii.