Bulharsko a Rumunsko v EÚ už o tri mesiace

barroso

Pozadie

Prístupovú zmluvu, podpísanú v apríli 2005, doteraz ratifikovalo Bulharsko, Rumunsko a 21 členských krajín. Ak sa ku konečnému hodnotiacemu názoru Komisie pripojí aj Rada, čo sa očakáva, od 1. januára 2007 má Únia 27 členských krajín.

Otázky

Finálna monitorovacia správa

Obe krajiny budú monitorované pri plnení zostávajúcich záväzkov. V prípade Bulharska vyslovila Komisia výhrady najmä voči súdnemu systému a boju proti korupcii, policajnej spolupráci a boju s organizovaným zločinom, praním špinavých peňazí, integrovanému administratívnemu systému kontroly pre poľnohospodárstvo (IACS) a finančnej kontrole. Od Rumunska vyžaduje viac snahy v reforme súdnictva a v boji proti korupcii, problémy má tiež s IACS, platobnými agentúrami a prepojiteľnosťou daňových systémov.

Zabezpečovacie opatrenia

Ak nebudú podmienky splnené, Komisia má možnosť využiť niekoľko opatrení. Podľa prístupovej zmluvy sú troch druhov – ekonomické, v súvislosti s jednotným trhom, a v oblasti spravodlivosti a vnútra – a Komisia ich môže využiť do troch rokov po pristúpení. Konkrétne môže ísť o zákaz vývozu poľnohospodárskych výrobkov do iných krajín EÚ, alebo obmedzenie prístupu k fondom EÚ. Okrem toho budú obe krajiny podliehať viacerým dočasným obmedzeniam, ako je obmedzenie voľného pohybu pracovnej sily. Komisia tiež môže pristúpiť k nápravným opatreniam, ktoré majú zabezpečiť fungovanie politík EÚ – v oblasti bezpečnosti potravín a ovzdušia, poľnohospodárskych fondov, súdnej i v boji proti korupcii.

Europoslankyňa Irena Belohorská (NI) privítala vstup Rumunska a Bulharska, upozornila však na problém medzinárodnej adopcie detí upravenej novým zákonom v Rumunsku. Podľa nej ide o „globálny a v rovnakej miere aj etický problém“ a pre štát, ktorý ho povoľuje, je „mrhaním …potenciálu a degradáciou podpory zmyslu rodiny“.

„Rumunsko – plnoprávny člen Európskej únie – by sa malo vedieť postarať o svojich občanov od narodenia až po úmrtie… Je potrebné zlepšiť prácu v sociálnej oblasti a profesionalizovať personál, ktorý poskytuje poradenstvo o adopciách v Rumunsku, ako aj zjednodušiť adopciu na vnútroštátnu adopciu“, dodala I. Belohorská.

Prestávka v rozširovaní

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Nemyslím si, že by bolo múdre pokračovať v akomkoľvek ďalšom rozširovaní, pokiaľ nevyriešime ústavné otázky v Európe.“

Podobné prehlásenia vyvolávajú pochybnosti o skorom vstupe Turecka a Západného Balkánu. Barroso však tiež poznamenal, že by chcel aby „Chorvátsko pritúpilo tak rýchlo, ako to bude možné, po splnení kritérií“.

Ďalšie kroky

  • Obe krajiny vstúpia do EÚ 1. januára 2007. Dátum môže teoreticky oddialiť o rok rozhodnutie Rady, Fínske predsedníctvo však sľúbilo, že „Rada bude stáť za dohodami“.
  • EurActiv prinesie reakcie ostatných európskych aktérov na rozhodnutie.