Chcete byť europoslancom? Prihláste sa na internete

Maďarská strana, ktorá si hovorí Strana internetovej demokracie (IDE), vstupuje do kampane pred eurovoľbami s ponukou online demokracie ako základného nástroja politickej reprezentácie. Attila Bognár, zakladateľ a líder IDE, tvrdí, že strana sa sústredí najmä na všeobecné parlamentné voľby, pozorovatelia však hovoria, že eurovoľby budú „testom ich systému“.

Ako názov strany napovedá, politické zoskupenie a jeho zakladatelia by mali byť ľuďmi z internetového prostredia. Pri pohľade na ich webovú stránku to už také zrejmé nie je. Núka sa otázka, do akej miery je naprogramovaná profesionálne, z dizajnového hľadiska zaostáva za súčasnými trendmi.

Hlavným cieľom webu IDE má byť verejná diskusia o rôznych politických témach. Závery, ktoré vyplynú z online fór, chcú europoslanci zvolení za IDE predstaviť na pôde EP. Bognár pre portál EurActiv.hu povedal, že ide o podobný systém než švajčiarska referendová demokracia.

„Môžete byť tiež našim europoslancom! Nie je to žart ani omyl, je to skutočnosť,“ víta web IDE svojich návštevníkov. Cieľom strany je získať vo voľbách do EP dostatok hlasov pre jeden mandát v EP. Následne po tom by ale stranu počas funkčného obdobia nemal zastupovať jeden poslanec, ale v mesačných intervaloch by sa malo v Bruseli a Štrasburgu postupne vystriedať 60 reprezentantov. Preto hľadá IDE dostatočný počet osôb pre takúto „rotujúcu reprezentáciu“, ktorú mimochodom európska legislatíva neupravuje a preto ani vyslovene nezakazuje.

Pokiaľ ide o nábor reprezentantov do EP, vynára sa za ním niekoľko otáznikov. Otvorenou je stále napríklad otázka výberu reprezentantov spomedzi všetkých uchádzačov, či registrácia členov a reprezentantov strany. Bognár však tvrdí, že strana je zatiaľ len na svojom začiatku.

Nedostatky súčasnej verzie webovej stránky, ako aj ďalšie technické otázky by mali riešiť experti z oblasti vývoja softvéru. IDE plánuje objednať profesionálov, ktorí predstavia svoj pohľad a vyvinú mechanizmus pre fungovanie online demokracie.

Maďarská Volebná komisia zapísala IDE na zoznam strán, ktoré sa uchádzajú o možnosť kandidovať v európskych voľbách. Aby sa tak stalo, musí získať 20 tis. podpisov občanov. Účasť vo voľbách do EP a do národného parlamentu preto závisí od Maďarov a ich vôle podporiť internetovú demokraciu.