Chystajú sa zmeny vo financovaní európskych politických strán

Krátka správa

Návrh by mal zmeniť nariadenie z roku 2003 o štatúte a financovaní európskych politických strán. Ak bude schválený EP,  mohol by mať pozitívny vplyv na vytváranie celoeurópskych politických základov a posilniť tak európsky rozmer volieb do EP. Z Parlamentu sa ozývajú hlasy, že by európske politické strany mali mať väčšiu flexibilitu vo využívaní svojich zdrojov, aj na finacovanie volebných kampaní.

Európske strany dostávajú z európskych peňazí granty. Ich výška sa však každý rok mení, čo sťažuje dlhodobé plánovania a manažment zdrojov.  

Dnes platí, že využívanie verejných zdrojov na kamapaň je zakázané. Podľa predloženého návrhu by takáto možnosť existovala, peniaze však nesmú byť využívané na priame či nepriame financovanie iných strán – národných strán a ich kandidátov.

Ako informoval Európsky parlament, ak nová legislatíva prejde, politické strany budú môcť preniesť 25 % zo svojho ročného príjmu do prvého kvartálu budúceho roka a budú mať aj možnosť akumulácie finnačných rezerv, ktoré pochádzajú z darov, príspevkov členských strán a individuálnych členov. Rozpočet EÚ by mohol financovať až 85 % výdavkov jednotlivých európských politických strán. Dnes je to len 75 %.

O návrhu sa bude v pléne hlasovať 1. novembra v Štrasburgu.