Deň boja proti trestu smrti – EP ho chce, Poľsko nie

Krátka správa

Včera informovalo tlačové stredisko Rady Európy, že RE vyhlásila 10. október za Európsky deň proti trestu smrti. Paneurópska organizácia zároveň vyzvala EÚ aby sa k tejto iniciatíve pridala.

Poslanci EP požiadali Radu a jej Portugalské predsedníctvo, aby na 62. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN predložila rezolúciu o moratóriu na trest smrti. Rade sa doposiaľ nepodarilo dosiahnuť konečné rozhodnutie o vyhlásení 10. októbra za Európsky deň boja proti trestu smrti, pretože túto aktivitu zablokovala vláda Poľska, podľa ktorej by takýto deň mal odsúdiť aj umelé prerušenie tehotenstva a eutanáziu, čo je pre liberálne krajiny neprijateľné. EP vyzval už budúcu poľskú vládu (21. októbra sa v Poľsku uskutočnia predčasné voľby), aby “plne podporila tento projekt, pretože odráža základné hodnoty Európskej únie”.

Počas rozpravy o tejto problematike v pléne Predsedníctvo prisľúbilo predložiť spomínanú rezolúciu do polovice októbra. To by umožnilo, aby o nej rozhodlo Valné zhromaždenie OSN už v decembri tohto roku.

V Lisabone sa 9. októbra uskutoční medzinárodná konferencia proti trestu smrti za účasti krajín EÚ, Rady Európy a významných osobností.

V rámci rozpravy na túto tému vystúpila v pléne EP slovenská europoslankyňa Irena Belohorská (NI). Túto iniciatívu plne podporila a uvítala tiež zrušenie trestu smrti v niektorých afrických krajinách, napr. Rwande či Gabone, kde k tomu podľa jej slov došlo aj vďaka nátlaku Európskej komisie. “Aj tieto štáty prišli na to, že trest smrti v demokratickej spoločnosti nemá svoje miesto. Myslím si, že je potrebné vyvíjať tlak aj na ostatné štáty, napríklad na USA a Čínu, aby už tiež zaradili tento inštitút do histórie”

Na druhej strane je podľa Ireny Belohorskej potrebné poukázať na niektoré európske krajiny, ktoré stále neratifikovali protokol č.13, zakazujúci vykonávanie trestu smrti. Ten podľa jej slov doposiaľ neratifikovalo Francúzsko, Taliansko, Poľsko, Španielsko a Lotyšsko. “Takže aj keď sa dnes hlavná kritika ohľadom zavedenia Európskeho dňa proti trestu smrti obrátila proti Poľsku, s čím ja plne súhlasím, je potrebné zdvihnúť ukazovák aj nad týmito krajinami”, zdôraznila.