Deti nevychovávame k bezpečnosti

Úrazy sa podpisujú pod štyri z desiatich úmrtí detí do 15 rokov. Štatisticky sú najviac ohrození chlapci z mesta, nad 10 rokov, a to najmä v lete, kedy úrazovosť stúpa o 100 %. Najbežnejším poranením je pohmoždenina alebo otvorená rana a to najčastejšie na hornej končatine. U detí, do troch rokov, je najčastejším zranením popálenina. Mnoho detí tiež neodhadne letné kúpanie a utopí sa.  

Najnebezpečnejším miestom z pohľadu úrazov sú tradične domácnosti, najmä preto, že tam deti trávia najviac času. V rámci projektu Bezpečný domov bol na Slovensku realizovaný prieskum detskej úrazovosti. Vyplynulo z neho, že až 91 % rodičov je presvedčených, že má bezpečný domov. Napriek tomu sa ročne 42% zo všetkých úrazov stane v domácnosti. 

K najviac smrteľným úrazom ale dochádza na cestách. Smrteľným úrazom a úrazom s ťažkým poškodením zdravia pomáha predchádzať detská autosedačka. Pred tridsiatimi rokmi ju ako prví začali v osobných autách používať Fíni. Podľa medzinárodnej  organizácie National Higway Traffic Safety Administration (NHTSA)  správne používanie autosedačiek  redukuje počet úrazov, a to o rádovo o 60 – 70% smrteľných úrazov a o 40% úrazov s ťažkým poškodením zdravia. 

Slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik, zorganizoval 24. júla strenutie s novinármi, na ktorom sa zúčastnili aj Ing. Samuel Hruškovic, národný koordinátor prevencie úrazov u detí a dorastu z RESCUE TEAM SLOVAKIA, MUDr. František Horn z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave a herečka Katarína Brychtová, ktorá je tiež študentkou sociálnej práce. Stretnutie nieslo názov: Aby po prázdninách ani jedna lavica nezostala prázdna.

“V školách na výchovu k bezpečnosti často nezostáva čas alebo sa uprednostňujú iné témy, ako je výučba jazykov či informačných technológií. V tejto chvíli si preto dovolím parafrázovať námestníka českého ministra práce a sociálnych vecí Petra Šimerku a povedať: Keď žiaci prídu napríklad o hodinu chémie, tak ich to nezabije, nedostatok výchovy k bezpečnosti áno”, povedal Miroslav Mikolášik.

Najlepšie je na tom v oblasti prevencie detských úrazov Švédsko. “Ak by sme v našej krajine dokázali znížiť úrazovosť na úroveň Švédska, v jedinom roku by sme zachránili život 110 deťom”, hovorí Mikolášik.