Dieselové autá budú môcť prekračovať emisné limity

Zdroj: Isara Kaenla/Shutterstock

Európska komisia začala o sprísnení testovania automobilov s členskými krajinami intenzívnejšie rokovať po vypuknutí emisného škandálu najväčšej nemeckej automobilky Volkswagen v septembri minulého roka.

Národné vlády v októbri súhlasili so skorším zavedením testovania skutočných emisií modelov áut, ktoré dnes až štvornásobne prekračujú povolené limity. Členské štáty, ako napríklad Nemecko, však mali jednu podmienku a to umožniť výrobcom áut prispôsobiť sa „náhlej“ zmene.

V prechodnom období tak budú môcť znečisťovať ovzdušie až 2-krát toľko, ako povoľujú súčasné právne záväzné limity. Komisia zdôvodnila dočasné zvýšenie povoleného znečisťovania aj „technickými obmedzeniami,“ ktoré „nedovoľujú v tak krátkom horizonte výrazne znížiť skutočné emisie dieselových áut“.

„Považujem tento návrh za značný pokrok, pretože sme znížili emisie oxidov dusíka dieselových áut jazdiacich po našich uliciach na polovicu. Zároveň sme prinútili automobilový priemysel urýchliť úsilie ekologizovať  vozoví park a rešpektovať  naše spoločné ciele v oblasti životného prostredia,“ povedala počas januárovej debaty v parlamente eurokomisárka Elźbieta Bienkowska.

Minulý týždeň predstavila Komisia aj nový legislatívny balíček, ktorý exekutíve umožní vstúpiť do schvaľovacieho procesu nových modelov áut a pokutovať výrobcov, ktorí porušujú predpisy.

Bez zmeny

V tesnom hlasovaní  dnes europoslanci zamietli návrh Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie vetovať delegovaný akt Komisie. Rozdiel hlasov však tvoril iba 6 poslancov.

Keďže rozhodnutie europarlamentu bolo prijaté v rámci tzv. komitológie, zákonodarný orgán mohol návrh iba prijať alebo odmietnuť, nemohol ho však nijakým spôsobom meniť.

Výrobcovia automobilov tak budú musieť dosahovať tzv. faktor zhody, ktorý im umožní prekročiť stanovené legislatívne hodnoty emisií namerané v skutočných jazdných podmienkach až o 109%. Nových modelov áut sa táto povinnosť bude týkať od septembra 2017, všetkých nových automobilov následne od septembra 2019.

Od roku 2020 sa podmienky pre emisie automobilov opäť sprísnia. Prekročiť emisné hodnoty nebudú môcť o viac ako 50 %.

Nedodržiavanie vlastnej legislatívy

Proti rozhodnutiu brojili aj europoslanci z Výboru pre právne veci, ktorým sa nepáčil najmä fakt, že so znižovaním emisných limitov pre automobily sa pôvodne malo začať už v roku 2014. Stanovuje to nariadenie z roku 2007.

Októbrová dohoda s ministrami členských štátov tak podľa nich obchádza platnú legislatívu. „Komisii je jednoducho jedno, že  emisné limity už zákonodarcovia stanovili,“ povedala fínska europoslankyňa Heidi Hautala, ktorá je náhradníčkou vo Výbore pre právne veci.

„Dnešné hlasovania dalo európskym výrobcom automobilov licenciu na znečisťovanie,“ reagoval holandský europoslanec Bas Eickhout pričom upozornil, že rozhodnutie je „fackou“ Európskemu parlamentu ako zákonodarcu, keďže Komisia de facto prepisuje už schválenú legislatívu.

Šéf Výboru pre životné prostredie to ale vidí inak. „Momentálne máme k dispozícii jasný záväzok Európskej komisie revidovať [emisné limity] s presným časovým rámcom s cieľom znížiť maximálne hodnoty emisií na úrovne, na ktorých sa dohodli spoluzákonodarcovia,“ reagoval Giovanni La Via.