Diskusia: Európske voľby bez médií, traktorov a kníh

Hoci sa volebný deň blíži, Slovensko voľbami nežije. Kým pred niekoľkými týždňami vyprovokovali prezidentské voľby krajinu k debatám o otázkach presahujúcich kompetencie hlavy štátu, pred najdôležitejšími voľbami na kontinente nepočuť ani to, ako by mali byť prerozdelené miliardy eur z európskeho rozpočtu. Kandidáti argumentujú nezáujmom médií, médiá nezáujmom ľudí. Tí neargumentujú, prehrávajú.

Začarovaný kruh občanov, médií a politikov by mohli riešiť viaceré systémové opatrenia. V diskusii odzneli návrhy na výraznejšie posilnenie európskej problematiky v učebných osnovách základných a stredných škôl, či vo vysielaní verejnoprávnych médií. Osveta a pochopenie dôležitosti participácie na európskych voľbách by sa mali stať prvým krokom k vyššej účasti v budúcnosti. Pokiaľ však nedostanú voľby obsah v podobe politického konfliktu, výrazné zvýšenie očakávať nemôžeme. Hovorilo sa aj o otázke zmeny volebného systému, najmä o umožnení nezávislej kandidatúry, hlasovania zo zahraničia, či cez internet.

Neformálne stretnutie, ktoré vo štvrtok 21.5. 2009 zorganizovala Slovenská atlantická komisia v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku v bratislavskej kaviarni Scherz, malo za cieľ definovať príčiny nízkeho záujmu ľudí o voľby do Európskeho parlamentu a zamyslieť sa nad možnosťami ako situáciu zlepšiť. Pozvaní boli europoslankyňa Irena Belohorská a bývalý minister zahraničných vecí a kandidát na funkciu europoslanca Eduard Kukan. Diskusiu uviedla Andrea Elscheková-Matisová, vedúca Zastúpenia EK na Slovensku a moderoval veľvyslanec Rastislav Káčer, prezident SAC. Ďalšie podujatie z cyklu Transatlantické bezpečnostné fórum sa uskutoční už tento utorok 2.6. 2009. Pokúsi sa zhodnotiť päť rokov, ktoré uplynuli od vstupu Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie.

EurActiv/SAC