Dnes večer Hlas Európy

Publicistická relácia STV Hlas Európy

Dnes večer o 21.50 bude STV2 vysielať prvú časť publicistickej relácie Hlas Európy. Martin Thuma zhrnie v reportáži z Európskeho parlamentu niektoré témy prvého plenárneho zasadnutia:

  • Španielsko preberá predsedníctvo EÚ, prvý krát však už musí aktivity koordinovať so Stálym predsedom Rady.
  • Poslanci EP kritizovali nedostatočnú a pomalú reakciu Európskej únie na tragédiu na Haiti. Táto téma sa opakovane vynárala aj počas vypočutí menovaných komisárov.
  • Európska únia pripravuje Európsku stratégiu pre podunajskú oblasť. Regiónom okolo jednej z hlavných riečnych tepien nášho kontinentu má priniesť hospodársky rozvoj, ale aj koordinovanejšiu ochranu životného prostredia.

"V prvom momente to na mňa pôsobilo až šokujúco", hovorí v diskusiu v štúdiu EP v Bruseli slovenský menovaný komisár a podpredseda Komisie, Maroš Šefčovič na margo kauzy jeho údajného protirómskeho výroku.

Poslanci EP Monika Flašíková-Beňová (S&D) a Eduard Kukan (EPP) budú porovnávať starú a nastupujúcu Komisiu a diskutovať o kompetenciách, ktoré europarlamentu prináša Lisabonská zmluva.

Zmenám, ktoré priniesla Lisabonská zmluva, sa bude venovať aj reportáž. Predstaví silnejšie postavenie výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti, nové možnosti spolupráce národných parlamentov či "občiansku iniciatívu", ako nové nástroje, ktoré posilňujú hlas euroobčanov v v politike Únie.

Vedúca zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Andrea Elscheková – Matisová a Robert Hajšel, riaditeľ Informačnej kancelárie EP na Slovensku, hovoria o tom, ako vnímajú "grilovanie" menovaných komisárov v europarlamente.

Záverečná reportáž predstaví Európske informačné centrum na Palisádach v Bratislave, Euroinfo centrum na Hlavnom námestí v Bratislave a portál EurActiv.sk – informačné kancelárie a portály, ktoré prispievajú k informovanosti ľudí na Slovensku o európskych témach.

Relácia Hlas Európy bude v každom vydaní, v samostatnom informačnom riadku, prinášať aktuálne informácie z partnerských portálov: www.europarl.europa.eu, www.europskyparlament.sk, www.euractiv.sk a www.euroinfo.gov.sk.

Reláciu Hlas Európy podporil grant Európskeho parlamentu. Viac o relácii na špeciálnej podstránke webu STV: www.stv.sk/relacieaz/dvojka/hlas-europy/