Dochádzka europoslancov bude verejná

Zdroj: Flickr

Pozadie

Prístup k dokumentom Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ je považovaný za základné právo európskych občanov a kľúčovým prvkom v debate o transparentnosti a otvorenosti inštitúcií EÚ.

Prijatím správy talianskeho poslanca Marca Cappata (14.1.), Európsky parlament vyzval inštitúcie únie, aby zlepšili prístup verejnosti k svojim písomnostiam.

V decembri 2008 nezávislá stránka, monitorujúca aktivity všetkých 785 europoslancov musela nedávno ísť offline kvôli nedostatku prostriedkov na svoje fungovanie. Išlo o projekt rumunského Inštitútu pre verejné politiky (IPP).

Otázky

Predsedníctvo akceptovalo požiadavku talianskeho europoslanca Marca Cappata zo skupiny liberálov, zverejniť online všetky údaje týkajúce sa dochádzky europoslancov na plenárnych schôdzach a na stretnutiach výborov.

Rozhodnutie predsedníctva predstavuje prvú časť odpovede Parlamentu na prijatie správy, ktorá žiadala, aby boli detaily o aktivitách poslancov dostupné na webstránke.

V odpovedi Cappatovi z 13. januára viceprezidentka Európskeho parlamentu Diana Wallis zodpovedná za otázky transparentnosti napísala, že „informácie, ktoré sú už dnes separátne dostupné týkajúce sa dochádzky členov v pléne a stretnutiach výborov by mali byť zverejenené v porovnateľnej forme na internetovej stránke Európskeho parlamentu pred európskymi voľbami 2009.“

Cappato tento vývoj víta a pripomenul, že predchádzajúce pokusy o zverejnenie týchto údajov boli zamietnuté. Dúfa, že tento krok naznačuje novú éru otvorenosti, ktorá bude rozšírená na informácie týkajúce sa použitia verejných prostriedkov.

„Rozhodnutie predsedníctva by malo znamenať, že na stránke Parlamentu budú prostredníctvom vyhľadávania dostupné informácie o aktivitách europoslancov a ich dochádzke v absolútnom aj relatívnom vyjadrení“, hovorí Cappato. Informácie by mali byť zverejené včas pred voľbami do Európskeho parlamentu.

Anketa: Ako vnímate prácu slovenských europoslancov?

Diskusia: Čomu by sa mal podľa Vás venovať Európsky parlament?

Diskusia: Prečo ísť voliť v európskych voľbách?