Dominancia euroľudovcov v EP slabne

foto: hlasovanie v Európskom parlamente

Hoci sú euroľudovci (skupina Európskej ľudovej strany) najpočetnejšiou frakciou v EP a dokonca s väčším relatívnym podielom poslancov ako v minulom legislatívnom období, ocitli sa za prvý pôsobenia rok nového Parlamentu na strane „víťazov“ hlasovaní menej často ako v minulosti.

Analýzu hlasovaní Európskeho parlamentu počas uplnyulého roka na základe údajov, ktoré agreguje stránka VoteWatch.eu vypracoval profesor London School of Economic (LSE) Simon Hix. Ide o prvú výročnú správu v tomto legislatívnom období.

Koľkokrát je politická skupina EP skupina na „víťaznej strane“ je percentuálne vyjadrenie počtu prípadov hlasovaní, kedy hlasuje rovnako ako je konenčný výsledok hlasovania.  Analyzovalo sa 792 hlasovaní podľa mena (tzv. roll-call votes).

V tomto ukazovateli porazila ľudovcov liberálna frakcia ALDE.  Napriek tomu majú ale ľudovci stopercentnú úspešnosť pokiaľ ide o hlasovanie o ekonomických otázkach. Socialisti vyhrávajú hlasovania v tejto oblasti len približne každý druhýkrát.

Ľudovcom sa zase až tak nedarí s hlasovaním v oblasti rozpočtu (doméne socialistov) a hlavne pri témach občianskych slobôd, ktorá je zase bojiskom liberálov.

Platí, že podobne ako v minulom volebnom období europoslanci volia v drvivej väčšine prípadov po straníckej linke, teda nie podľa národnej príslušnosti. Politické skupiny v Európskom parlamente vykazujú zároveň celkovo vyšší podiel súdržnosti v porovnaní predchádzajúcemu obdobiu.

Oproti minulosti sa sa príliš nezmenila frekvencia hlasovaní, v ktorých dve najväčšie skupiny EPP a socialisti (S&D) hlasujú spolu – až 70 % prípadov.

Zmenou naopak je, že ALDE hlasuje častejšie spolu so socialistami ako s EPP v porovnaní s tým ako to bolo pred voľbami.

Stredo-pravá koalícia EPP a ALDE dominuje témam ekonomiky, priemyslu, výskumu a energetiky, rozvoja a medzinárodného obchodu. Stredoľavá koalícia SD a ALDE hrá prím v hlasovaní o rozpočte, občianskych slobodách, o životnom prostredí a rodovej rovnosti.

Poľnohospodárstvo, rybolov, ústavné otázky, zahraničná politika, vnútorný trh a kontrola rozpočtu sa zväčša rozhodujú na báze veľkej koalície EPP a SD.

Výnimkou vo zvyšujúcej sa kohézii politických skupín v EP je oblasť poľnohospodárskej politiky, kde hlavne Francúzi a Škandinávci volia národne bez ohľadu na postoje svojich frakcií.

U EPP sa zvýšila kohézia citeľne, čo autori správy vysvetľujú odchodom britských konzervatívcov a českej ODS ako aj zvyšujúcou sa konkurenciou zo strany ostatných skupín.

V rámci frakcie Socialistov a demokratov je slovenská delegácia piatich poslancov za stranu SMER-SD spolu s delegáciami z Českej republiky, Rumunska a Nemecka jednou z najlojálnejších s 99 % hlasovaní, ktoré zodpovedali postoju skupiny.

Zo štatistík tiež vyplýva, že sa v priemere všetci poslanci naprieč politickými skupinami stali disciplinovanejší vo svojej dochádzke. Nahorší sú v tomo smere poslanci nových skupín ECR a EFD. Pokiaľ ide o národné delegácie, slovenská si za prvý rok oproti minulej legislatúre pohoršila, čo autori vysveľujú tým, že sa jej členovia zapájali do predvolebnej kampane podobne ako v Čechách, Maďarsku, Rumunsku a Veľkej Británii.