Druhá občianska iniciatíva má milión podpisov

Podľa pravidiel Európskej občianskej iniciatívy sa Európska komisia zaoberá podnetom občanov (organizátorov) ak v priebehu roka pre svoju vec získajú v minimálne 7 členských krajinách aspoň milión podpisov.

Vec musí spadať do oblasti, kde má Európska komisia právomoc predložiť legislatívny návrh.  

Témou iniciatívy "Jeden z nás" je zákaz financovania financovania eticky sporných aktivít. Európske prostriedky by podľa organizátorov nemali financovať v tretích krajinách organizácie, ktoré propagujú plánované rodičovstvo, vrátane umelého prerušenia tehotenstva. Rovnako požaduje zákaz financovania výskumu na embryonálnych kmeňových bunkách v rámci výskumných programov únie a financovanie „akýchkoľvek aktivít, ktoré ničia ľudské embryá alebo predpokladajú ich zničenie".

Iniciatívu pripravilo 30 mimovládnych organizácií z 18 krajín EÚ, vrátane slovenských pro-life organizácií  Fórum života a Donum Vitae, ktoré zabezpečovali zber podpisov na Slovensku. Slovensko prispelo takmer 22 tisíc podpisov, čo je viac ako dvojnásobok počtu potrebného na to, aby sa krajina započítala medzi kvórum 7 krajín, ktoré splnili podmineku.

Za iniciatívu sa postavili slovenskí europoslanci za KDH Anna Záborská a Miroslav Mikolášik.

„Chcela by som sa poďakovať organizátorom aj všetkým občanom EÚ za ich podporu. Cieľom iniciatívy „Jeden z nás“ je dosiahnuť, aby európske politiky rešpektovali hodnotu ľudského života od jeho počiatku a nefinancovali pokusy na ľudských embryách,“ uviedla dnes slovenská europoslankyňa Anna Záborská vo vystúpení v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Vďaku a uznanie si podľa Záborskej zaslúžia predovšetkým slovenskí občania, ktorí iniciatívu podporili. Ocenila tiež prácu organizácií Fórum života a Donum Vitae a koordinátora európskej občianskej iniciatívy na Slovensku Mareka Michalčíka.

Organizátori iniciatívy by chceli pokračovať so zbieraním podpisov až do 1. novembra, kedy im oficiálne končí lehota jeden rok na zber podpory.

Európska komisia má po overení všetkých formálnych náležitostí 3 mesiace na to, aby povedala, či vo veci predloží návrh na legislatívnu zmenu.

Hranicu jeden milión podpisov už dosiahla aj občianska inciatíva, ktorá chce garantovať prístup k vode a sanitačným službám ako ľudské právo. Rovnako zataiľ tiež pokračuje v zbieraní podpisov.