EP chce dostupné a bezplatné testy na HIV/AIDS

Pozadie

AIDS je ochorenie zapríčinené vírusom HIV, ktorý napáda ľudský imunitný systém. HIV napáda a usmrcuje biele krvinky – pomocné T-bunky (T helpers), ktoré v rámci imunity fungujú ako varovný systém pred infekciou. Infikovaný človek môže byť v dobrom klinickom stave aj 15-20 rokov, kým sa u neho rozvinie AIDS, na ktorý už umiera. Väčšina ľudí sa nakazí HIV počas nechráneného pohlavného styku s infikovanou osobou. Ďalšie spôsoby nákazy sú: priamy krvný kontakt (zdieľaním infikovaných ihiel), transfúziou kontaminovanej krvi (príčina je zriedkavejšia vzhľadom na prísne testy), zo ženy na dieťa počas tehotenstva, pri pôrode alebo počas dojčenia.

Európsky parlament sa novými opatreniami v boji proti AIDS naposledy zaoberal v apríli 2007 prostredníctvom správy lotyšského poslanca Georgsa Andrejevsa (ALDE) (EurActiv, 24/04/2007)

Otázky

  • Nová stratégia

Slovenský europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED), ktorý je pôvodným povolaním lekár v diskusii kolegov infomoval o tom, že počet ľudí infikovaných vírusom HIV na celom svete rastie a že denne sa celosvetovo nakazí asi 14 000 ľudí, z ktorých 2000 tvoria deti do 15 rokov. 

Parlament preto vyzýva Radu a Komisiu, aby vypracovali stratégiu v oblasti HIV s cieľom podporiť včasné diagnostikovanie a odstrániť prekážky testovania  a zabezpečenia včasnej starostlivosti a dostatočnej informovanosti o jej výhodách.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb byť malo byť podľa  EP schopnejšie presnejšie odhadnúť veľkosť i charakteristiku zatiaľ nediagnostikovanej populácie nakazanej HIV. Zabezepčiť by sa pri tom mala dôvernosť a ochrana osobných údajov.

Správy centra EuroHIV a UNAIDS potvrdzujú, že počet nových prípadov infikovania vírusom HIV stále narastá alarmujúcou rýchlosťou v EÚ, ako aj v susedných krajinách, a že v niektorých krajinách je odhadovaný počet ľudí infikovaných vírusom HIV takmer trikrát vyšší než ich udávaný oficiálny počet. Podľa slovenskej europoslankyne Ireny Belohorskej je však nakazených v skutočnosti omnoho viac: „Na Slovensku sa odhaduje, že v skutočnosti tu žije desaťkrát viac infikovaných pacientov ako uvádzajú oficiálne štatistiky, čiže asi 1500 ľudí“, konštatovala vo vystúpení v EP k správe Andrejevsa.

Na implementáciu stratégie by mala Komisia vyčleniť „značné politické, finančné a ľudské zdroje“. Európsky parlament bližšie tieto zdroje a ich objem nešpecifikuje. 

Parlament  tiež vyzýva Komisiu ako aj členské štáty, aby zabezpečili prístup k testovaniu, ktoré musí zostať bezplatné a anonymné.

Komisia, by tiež podľa europoslancov mala vypracovať stratégiu znižovania rizika výskytu HIV/AIDS zameranú na zraniteľné skupiny a skupiny, “o ktorých je známe, že sú vystavené vysokému riziku”.

  • Predsudky a diskriminácia

Poslanci naliehajú na členské štáty aby postavili diskrimináciu voči osobám s HIV/AIDS efektívne mimo zákon a to vrátane obmedzení ovplyvňujúcich slobodu ich pohybu.

Európsky parlament bol aktívny v nátlaku na Komisiu, aby v rokovaniach so Spojenými štátmi o vízovom režime zahrnula otázku slobodného cestovania ľudí nakazených vírusom HIV. V súčasnosti je HIV pozitívnym osobám  odporený vstup na územie Spojených štátov. V uplynulých mesiacoch však Washington signalizoval zmenu svojho postoja.

Podľa prieskumu Eurobarometer o prevencii AIDS z februára 2006 54% obyvateľov krajín EÚ 25 sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV „bozkávaním na ústa niekoho, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny“, a 45 % sa domnieva, alebo je presvedčených, že je možné infikovať sa vírusom HIV „napitím z pohára, ktorý práve použil niekto, kto má AIDS alebo je HIV pozitívny“.

Vírus HIV je pritom veľmi citlivý na vonkajšie prostredie, mimo tela zakrátko umiera. Vďaka tejto citlivosti je nemožné, aby sa človek nakazil od HIV pozitívnej osoby počas bežného denného kontaktu ako je podanie ruky, pitie z rovnakých nádob, používanie rovnakých telefónov či záchodových dosiek.

Nová správa Európskeho parlamentu vyzýva členské štáty, aby zintenzívnili informačné a vzdelávacie kampane v oblasti prevencie, testovania a liečby HIV/AIDS.

  • MSF: Komisa zlyháva pri podpore výskumu

Médecins Sans Frontières (MSF, Lekári bez hraníc) medzinárodná nevládna organizácia nedávno kritizovala Európsku komisiu za to, že málo podporuje výskum boja s tuberkulózou, ktorá sa rýchlo šíri medzi ľudmi infikovanými HIV a je stále častejšie rezistentná na bežne používanú liečbu.

Pozície

Janez Potočnik, eurokomisár pre výskum na nedávnej konferencii venovanej chorobám spojených s chudobou, uviedol, že AIDS, malária a TBC sú “otrasným trojuholníkom” chorôb, ktoré každý rok zabijú  5 miliónov ľudí. Ako také sú podľa neho najväčšou prekážkou rozvoja a zároveň “hrozbou pre ľudstvo”.

“Okrem tradičných ohnísk, akými sú Afrika či východná Ázia, výrazne stúpol aj počet infikovaných vo východnej Európe a v strednej Ázii”, povedal na margo ochorenie HIV/AIDS europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED). V roku 2006 vzrástol podľa jeho slov v týchto regiónoch počet infikovaných na 1,7 milióna, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v Ruskej federácii a na Ukrajine, kde sa vírusom HIV nakazilo až 270 000 ľudí. V prípade Ukrajiny sú tieto údaje podľa poslanca Gaľu o to alarmujúcejšie, že sa jedná o bezprostredného suseda Európskej únie.

“Fakt, že problém HIV sa nám nedarí potlačiť napriek programom prevencie na celom svete, by mal viesť k ich prehodnoteniu a zintenzívneniu úsilia pri prevencii a výrobe účinných liekov”, konštatoval Milan Gaľa.

Michael Cashman (PES), britský poslanec za frakciu socialistov, ktorý sa ako jeden z dvoch poslancov EP otvorene hlási k homosexuálnej orientácii hovorí: “Ešte je potrebné mnoho urobiť, aby sme odtránili diskrimináciu a stigmatizáciou ľudí žijúcich s HIV/AIDS. Musíme povedať, že to čo sa stane tebe, je rovnako tvrdé ako keby sa to stalo mne, mojej dcére alebo môjmu synovi”, cituje Cashmana portál PinkNews.co.uk