EP obmedzil vodičom živnostníkom pracovný čas

http://www.flickr.com/photos/aaron-sneddon/3532763467/

Po živej utorkovej diskusii v pléne Európskeho parlamentu sa v stredajšom hlasovaní o správe Edit Bauer (SMK, EĽS) poslanci priklonili k argumentom, podľa ktorých by výnimka v limitoch pracovného času pre samostatne zárobkovo činné osoby znamenala narušenie hospodárskej súťaže a tolerovala by stav, kde podľa niektorých takýto vodiči pracujú aj 86 hodín týždenne.

Dlhý pracovný čas musí mať podľa odporcov výnimky vplyv aj na schopnosť koncentrácie vodičov na cestách  a ohrozuje bezpečnosť cestnej dopravy pre všetkých.

Druhý tábor však oponoval, že čas strávený v rámci pracovnej doby za volantom už obmedzuje iná smernica a kontrolujú ho digitálne tachogramy. Smernica sa týka pracovného času mimo šoférovania, počas ktorého sa napríklad sa vykladá a nakladá tovar.

V súvislosti s tuto témou rezonoval v diskusii problém tzv. falošných SZČO, teda tých ktorí reálne pracujú len pre jednu firmu. Táto prax podľa socialistov a zelených narušuje hospodársku súťaž.

Slovenská sprvaodajkyňa Edit Bauer tvrdí, že problém falošných živnostníkov sa zďaleka netýka len odvetvia dopravy. Okrem toho dodáva, že kontrolovať živnostníkov, čo de facto znamaná chrániť ich pred samými sebou, bude mimoriadne náročné a pre nich samotných to bude znamenať nárast administratívy a znevýhodní to malé a stredné podniky. Hlasovanie v pléne potvrdilo postoj výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, ktorý správu odmietol už skôr.  

Edit Bauer podala – v snahe zabrániť zamietnutiu návrhu Komisie – pozmeňujúci návrh, ktorý získal aj podporu Rady a ktorý mal za cieľ vylúčiť živnostníkov z tejto smernice ako všeobecné európske pravidlo, pričom by umožnil členským štátom, aby rozšírili ustanovenia tejto smernice aj na živnostníkov, ak to pokladajú za nutné.

Výsledok hlasovania v pléne, ktoré správu napriek tomu odmietlo pomerom hlasov 368 za a 301 proti, 8 poslancov sa hlasovania zdržalo, je podľa jej slov dôsledkom "neuveriteľnej dezinformačnej kampane".

Komisia sa zatiaľ vyjadrila neurčito aký bude ďalší osud návrhu po zamietnutí zo strany EP, jej zástupcovia sa ale vyjadrili, že bude veľmi vážne zvažovať možnosť jeho úplného stiahnutia.

Komisár zodpovedný za dopravu Siim Kallas v rámci diskusie vyhlásil, že Komisia „nebude tolerovať“ falošných SZČO a bude v tomo smere konať. Podrobnosti nešpecifikoval.

V súvislosti s dnešným zamietnutím návrhu Komisie ostáva zatiaľ v platnosti Smernica 2002/15/CE  o pracovnom čase v cestnej doprave.