EP: Sexuálna turistika musí byť trestná

Parlament v správe Roberty Anbgelilli (UEN) o odporúčaniach v boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí upozorňuje, že Dohovor Rady Európy z 13. júla 2007 o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním nepodpísalo ešte sedem členských štátov EÚ a osem členských štátov stále neratifikovalo opčný protokol.

Poslancov znepokojuje fakt, že deti a mladiství trávia čoraz viac času používaním nových informačných technológií. Virtuálny priestor využívajú potenciálni a skutoční sexuálni delikventi na tzv. grooming – nadväzovanie priateľstva s deťmi na sexuálne účely a účely detskej pornografie – konštatuje správa.

Poslanci podporujú Európsku komisiu v snahe spolupracovať s najväčšími spoločnosťami poskytujúcimi kreditné karty v obmedzení internetových platobných systémov na internetových stránkach, ktoré sa podieľajú na predaji detskej pornografie.

Ľudia, ktorí pracujú s deťmi, by mali byť podľa správy povinnosť nahlásiť každú situáciu, kedy podľa nich dochádza k zneužívaniu detí. S tým súvisí aj zlepšovanie  schopnosti rozpoznať prípady zneužívania detí prostredníctvom školení zamestnancov, ktorí pravidelne prichádzajú do kontaktu s deťmi, a školení zamestnancov orgánov činných v trestnom konaní.

„Táto extrémna forma zločinu sa rozširuje s informačnými a komunikačnými technológiami. Podľa expertov existujú tisícky webstránok zameriavajúcich sa na pedofíliu a detskú pornografiu. Sex turizmus je dostupnejší v dôsledku nižších cestovných nákladov,“ upozorňuje tieňová spravodajkyňa za EĽS-ED Edit Bauer (SMK).

„Správa povzbudzuje členské štáty, aby užšie spolupracovali  a zdôrazňuje dôležitosť rozšírenia fungovania varovného systému o zmiznutých deťoch“.

Súhlas so správou prezentoval aj poslanec Miroslav Mikolášik (EĽS-ED, KDH), pretože „práve deti sú najcitlivejšou skupinou v spoločnosti. Zjednotenie legislatívy by v tomto prípade výrazne prispelo k predchádzaniu tohto typu trestnej činnosti a pomohlo k efektívnejšiemu trestaniu páchateľov vo všetkých krajinách únie. Následne jednotná legislatíva môže eliminovať detskú sexuálnu turistiku, ktorá v Európskej únii pretrváva pre rozdielnu zákonnú úpravu.“