EP: Úspory by mali ísť späť mliekárom

Krátka správa

Parlament odsúhlasil úspory navrhované Komisiou. V mliekárenskom priemysle existujú v rámci Únie výrobné kvóty, ktoré limitujú každú členskú krajinu v produkcii. EÚ poznala doteraz len tri kategórie mlieka s vymeedzeným rozsahom objemu tuku: nízkotučné, polotučné a plnotučné.

Komisia chce upraviť pravidlá výroby a distibúcie mliečnych výrobkov, tak aby umožnili výrobu mlieka, ktoré nespadá presne pod tieto kategórie za predpokladu, že bude jasne uvedené množstvo tuku, ktoré obsahuje. Cieľom je zaviesť aj normy, podľa ktorých by bol spotrebiteľ jasne informovaný o obsahu bielkovín v produkte. Únia si od takýchto opatrení sľubuje úsporu až do 120 miliónov eur v horizonte šiestich rokov.

Predstava členov výboru pre poľnoshospodárstvo je, že ušetrené peniaze by sa mali vrátiť späť do mliekárenského sektoru, aby sa tak zvýšila konkurencieschopnosť odvetvia voči tretím krajinám. Reštrukturalizované fondy by mali slúžiť ako podpora výrobcom a spracovateľom mlieka v procese liberalizácie trhu, podpory predaja a modernizácie výroby mlieka v horských oblastiach.

Podľa EP by táto pomoc mohla zmierniť tvrdý dopad prehodnocovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (naplánovaného na rok 2008) na odvetvie mliečneho priemyslu a z neho vyplývajúcich diskusií o vypršaní mliečnych kvót.

Pre mliečne výrobky, ktoré sa budú distribuovať na školách EP požaduje zvýšiť príspevok na 18,15 eura z pôvodných 16,11 eura na 100 kilogramov. Uvažuje sa pri tom, že by sa tento program mohol rozšíriť o nové zdraviu prospešné produkty.

V rámci utorňajšej diskusie vystúpil s príspevkom Peter Baco zo skupiny nezaradených poslancov EP. V „minireforme“ mlieka osobitne zdôraznil potrebu prijať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy týkajúce sa stanovenia jednotnej podpory vo výške 18,15 euro/100 kg na všetky mlieka v režime školského mlieka a tie, ktorými sa vytyčujú hlavné ciele reštrukturalizačného programu pre reformu mlieka.

“Niet predsa pochýb o tom, že navýšením podpory a zjednodušením režimu školského mlieka prispejeme k ozdraveniu výživy a k boju s obezitou u mládeže”, uviedol. Čo sa týka stanovenia cieľov programu, akými sú napríklad posilnenie povedomia o ľudskej výžive a posilnenie spotreby mlieka, ale aj modernizácia výroby mlieka v horských oblastiach, sú podľa jeho slov povzbudzujúce najmä pre nové členské krajiny, “kde za posledné roky došlo k výraznej redukcii výroby mlieka a stavov dobytka o viac ako 50 %”. Schválením týchto správ preto podľa poslanca Baca môže Európsky parlament prispieť k rovnováhe spotreby aj výroby mlieka vo všetkých štátoch Európskej únie.