EP žiada Úniu bez dymu

Krátka správa

Komisia januári 2007 vydala Zelenú knihu o môžnostiach spoločných politík pri obmedzovaní fajčenia, ako zlozvyku, ktorý podľa štatistík ročne zabije 650 000 ľudí, vrátane 80 000 pasívnych fajčiarov.

Parlament žiada Komisiu, aby tabakový dym čo najskôr zaradila medzi rakovinotvorné látky 1. kategórie. Členské krajiny vyzýva, aby najneskôr do dvoch rokov zaviedli úplný zákaz fajčenia na všetkých uzavretých pracoviskách, v stravovacích zariadeniach, vo všetkých uzavretých verejných budovách a v dopravných prostriedkoch.

Podľa eurposlancov, by bolo účelné vypracovať správu o nákladoch, ktoré vznikajú národným systémom zdravotnej starostlivosti a hospodárstvu Európskej únie v súvislosti s fajčením a s pôsobením tabakového dymu.

EP oživil požiadavku obrázkového varovania na balíčkoch cigariet. Cigaretové automaty by mali byť len tam, kde prevádzkovateľ vie zaručiť, že k nim nebudú mať prístup osoby maldšie ako 18 rokov. Poslanci sú prísni aj na seba. Na predsedníctvo adresovali požiydavku, aby vo všetkých priestoroch EP, bez výnimiek, bolo fajčenie zakázené.

Naposledy sa presadil zákaz fajčenie v Nemecku. Keďže táto agenda je v kompetencii spolkových krajín, v každej má zákaz svoje špecifiká. Prvou krajinou, ktorá zaviedla čiastočný zákaz fajčenia bolo Bavorsko (zákaz sa netýka napríklad tradičných bavorských pivných šiatrov). V Berlíne začne zákaz platiť od januára budúceho roku. Proti tomuto opatreniu sa v Nemecku minulý týždeň dokonca demonštrovalo.

Akýmsi precedensom by mohol byť celoeurópsky zákaz žuvacieho tabaku. Ten platí od roku 1992. Paradoxne len pred týždňom podala Komisia podnet na Európsky súdny dvor na Fínsko z dôvodu neplnenia európskej legislatívy o výrobe a predaji tabakových výrobkov, ktorá výslovne zakazujú predaj žuvacieho tabaku.

Miroslav Mikolášik (EPP-ED) na margo uviedol: „Obdivujem rozhodnosť, s akou niektoré krajiny zaviedli zákaz fajčenia nielen v úradoch, kanceláriách a v práci všeobecne, ale aj v reštauráciách, pivárňach, baroch a v kluboch“, uviedol a poukázal na výsledky ekonomických dopadových štúdií, ktoré nepotvrdili obavy majiteľov reštaurácií z nižších príjmov. „Na druhej strane vieme, že liečba respiračných a rakovinových ochorení nás stojí až 50 miliónov eur.“ Dodal, že v Škótsku sa od zavedenia zákazu fajčenia znížilo percento prijatí do nemocnice na infarkt myokardu až o 20 %.

Vyzval členské krajiny EÚ, vrátane Slovenska, aby urýchlene zaviedli zákaz fajčenia na pracoviskách a reštauráciách a aby prijali opatrenia vedúce „k zníženiu tabakizmu ako takého“.