EÚ a Albánsko uzavreli Stabilizačnú a asociačnú dohodu

 

Krátka správa

Europoslankyňa Doris Pack (EPP-ED), predsedníčka delegácie Európskeho parlamentu v juhovýchodnej Európe, o dohode tiež povedala, že „pomôže krajine a jej politikom vytvoriť potrebnú politickú, ekonomickú a inštitucionálnu stabilitu v Albánsku.“

Rozvoj vzťahov medzi Bruselom a Tiranou v minulosti komplikovala nestabilná politická situácia a mimoriadne rozšírený organizovaný zločin. V posledný rokoch sa však situácia stabilizovala a Albánsko sa pridalo ku krajinám západného Balkánu, ktoré uzavreli s Úniou Stabilizačnú a asociačnú dohodu. „Prvé úspechy v boji proti zločinu a vzdelávacom systéme sú nádejnými krokmi, musí ich však nasledovať zlepšenie v iných oblastiach“, upozornila D. Pack. Ako príklad uviedla potrebu zamedziť praktiky krvnej pomsty, ktoré sú stále používané v niektorých častiach Albánska.

Podľa slov šéfky delegácie Európsky parlament podporuje aj snahu Albánska o zredukovanie vízových požiadaviek. Upozornila, že vlády EÚ budú súhlasiť s uvoľnením vízového režimu pre Albánsko a iné krajiny juhovýchodnej Ázie ľahšie, ak uvidia „úspešný boj proti zločinu“.