EÚ vyzýva Bosnu, aby pokračovala v reformách

Pozadie:

V roku 1995 bola Daytonskou dohodou založená Rada pre implementáciu mieru (Peace Implementation Council), s cieľom prispieť k ukončeniu pretrvávajúceho krvavého etnického konfliktu v Bosne. Rada je politickým a bezpečnostným dozorným orgánom zloženým z kľúčových medzinárodných aktérov.

Otázky:

Európska únia a jej medzinárodní partneri pre Bosnu a Hercegovinu – USA a Rusko, varovali nový bosniansky parlament, že ak sa krajina chce vrátiť na správnu cestu smerom k uskutočneniu reforiem nevyhnutných pre vstup do EÚ, musí centralizovať politickú autoritu a policajné sily v Sarajeve. Hrozí však, že pretrvávajúca etnická rozštiepenosť budú krajinu zdržiavať v pokroku. Rada pre implementáciu mieru po svojom minulotýždňovom dvojdňovom stretnutí vyhlásila, že „nebol zaznamenaný dostatočný pokrok v mnohých kľúčových reformách potrebných pre pokračovanie v rokovaniach o Stabilizačnej a asociačnej dohode (SAA) s EÚ.“

Séria centralizačných ústavných opatrení bola predbežne odsúhlasená ôsmimi najvýznamnejšími politickými stranami krajiny v roku 2005, no parlament ju v apríli tohto roku zamietol, čo viedlo k pozastaveniu rokovaní o SAA – prvom právnom kroku k vstupu do EÚ. „Reformné procesy skončili na mŕtvom bode pred voľbami a považovali sme to za neprijateľné. Reformy je treba znova spustiť nie v budúcom mesiaci, ani nie v Januári, ale teraz,“ povedal veľvyslanec OSN a EÚ za Bosnu Christian Schwarz-Schilling. Reformná agenda teda dostala druhú šancu po októbrových voľbách, keď sa spojením lídrov chorvátskej väčšiny, srbskej a bosnianskej moslimskej menšiny vytvorila tripartitná štruktúra, v ktorej sa tieto tri strany delia o moc.

Avšak kým chorvátsky líder Zeljko Komsic a bosniansky líder Haris Silajdzic, sú na medzinárodnej scéne vnímaní ako zástancovia pro-európskych reforiem, srbský líder Milorad Dodik neúnavne oponuje akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť autonómny status enklávy etnických Srbov v Bosne, Srbskej republiky. Pro-centralizačné myšlienky prichádzajúce od Komsica a Silajdzica počas nedávnej predvolebnej kampane dokonca priviedli Dodika k vyhrážkam nasledovania čiernohorského príkladu a odštiepením Srbskej republiky od Bosny, čím značne pobúril európskych diplomatov.

Pozície

Podľa analytika mimovládnej organizácie International Crisis Group Nicholasa Whytea „si títo lídri musia uvedomiť, že vzájomná spolupráca je v ich národnom záujme. Je potrebné, aby nacionalistické strany zmenili svoju agendu tak, aby svoje ciele dosahovali pomocou posilnenia štátnych štruktúr, a nie neustálymi pokusmi ich oslabenia.“

Socialistická skupina v EP vo vyhlásení zverejnenom po voľbách v krajine nových lídrov vyzvala, aby pri tvorbe vlády i politík prihliadali na stabilitu a jednotu krajiny, ako aj rešpektovanie rozličných etnických skupín“.

Ďalšie kroky:

Európska únia má v pláne prebrať úlohu hlavného bezpečnostného a politického dozorného orgánu v krajine od OSN v júni 2007. Komisár pre rozširovanie Olli Rehn a top EÚ diplomat Javier Solana minulý týždeň povedali európskym ministrom zahraničných vecí, že: „EÚ by mala hrať zásadnú úlohu pri presadzovaní panstva práva, a to najmä v súvislosti s reštrukturalizáciou polície, s cieľom podporiť boj proti organizovanému zločinu a presadiť úplnú spoluprácu s ICTY (medzinárodným súdnym tribunálom pre vojnové zločiny v Haagu).“