Euroľudovci bránia u Barrosa východnú Európu

Foto: EP

Pravicoví poslanci Európskeho parlamentu z Bulharska, Českej republiky, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Slovinska píšu v liste o hlbokom znepokojení nad "početnými diskriminačnými aktivitami zameranými proti občanom strednej a východnej Európy." Vyzývajú Komisiu, aby proti týmto opatreniam vystúpila.

"Chápem, že v čase krízy, rozpočtových škrtov a rastúcej nezamestnanosti vzniká priestor pre populizmus. Ale skutočné riešenia spočívajú práve v odstraňovaní bariér na trhu práce a zvyšovaní pracovnej mobility. Slovenskí pravicoví europoslanci budú vždy dôsledne obhajovať prísne dodržiavanie práv slovenských občanov ako občanov EÚ," hovorí europoslankyňa Anna Záborská, ktorá vedie slovenskú delegáciu vo frakcii EĽS.

V liste poslanci pripomenuli vytvorenie internetovej stránky holandskej Strany slobody (PVV), ktorá bola zameraná proti občanom z nových členských štátov spustenie podobnej stránky flámskej krajne pravicovej strany Vlaams Belang, zameranej na všetkých migrantov.

Skupina poslancov EĽS má obavy aj v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Švajčiarska opätovne zaviesť udeľovanie povolení na pobyt pre pracovníkov z ôsmich krajín strednej a východnej Európy, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004.

Vedúci delegácií 10 štátov strednej a východnej Európy v skupine EĽS  tento vývoj odsúdili. "Myslíme si, že tieto diskriminačné aktivity sú v rozpore so základnými európskymi hodnotami ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv a že tieto neprijateľné opatrenia robia zo Stredo- a Východoeurópanov občanov druhej kategórie a riskujú tak zničenie samotného základu Únie – rovnosti občanov EÚ ", uvádza sa v liste.

"Nemôžeme prijať žiadnu formu diskriminácie, či už zvnútra alebo zvonku Európskej únie. Tieto diskriminačné opatrenia vytvárajú nebezpečné precedensy a mohli by posmeliť extrémne politické sily, aby používali podobné akcie proti občanom strednej a východnej Európy. To by viedlo k nebezpečným dôsledkom, ako je posilnenie xenofóbie, extrémizmu a krajne pravicových hnutí, a vytvorilo hlboké rozpory medzi európskymi národmi, čím by sa oslabila EÚ ako celok."

Vedúci delegácií desiatich nových členských štátov EÚ v klube EĽS vyzvali v liste predsedu komisie Barrosa, aby vystúpil proti týmto a ďalších diskriminačným opatreniam:

"Vyzývame vás, aby ste sa postavili proti používaniu dvojitého metra použili všetky svoje sily a využili všetky možnosti na vytvorenie tlaku na všetky hnutia, politické strany a dokonca aj štáty, aby ukončili tieto neprijateľné aktivity."

Barroso pochádza z rovnakej európskej politickej rodiny – Európskej ľudovej strany.