Europarlament a historické pravdy

Krátka správa

Ako signál priateľstva s Ukrajinou navrhujú niektorí poslanci za frakciu ľudovej strany EPP-ED prijať uznesenie, ktoré by hladomor na Ukrajine počas rokov 1932 -1933 vyhlásilo za genocídu.

Historici sa v prevažnej miere zhodujú, že hladomor bol dôsledkom politiky vlády Sovietskeho zväzu za Stalina. Pokiaľ sa hovorí o ukrajinskej genocíde, tento pojem sa zakladá na predpoklade, že hladomor bol umelo vyvolaný ZSSR s cieľom zničiť ukrajinský národ ako politickú jendotku.

Pravdepodobnosť prijatia takejto deklarácie je otázna. Podporuje ju najmä frakcia ľudovcov. Písomné vyjhlásenie s rovnakým obsahom bolo v ešte v marci iniciované Charlesom Tannockom (EPP-ED), Marekom Siwiecom (SES) a Konradom Szymanskym (UEN), nedostalo však dostatok podpisov na to, aby sa ňou Parlament zaoberal. Tannock si to vysvetľuje, tým, že ide o špecifický problém a u socialistov môže byť takýto krok interpretovaný ako nepriateľský voči Rusku.

Ďalší z iniciatorov, Marek Siwiec pre The Parliament povedal: „ Je to otázka základnej historickej pravdy“. Hladomor ako akt genocídy oficiálne uznali USA či Kanada. Z krajín EÚ Taliansko, Belgicko, Poľsko, Maďarsko, Estónsko, Litva, Lotyšsko a Španielsko. V roku 2003 sa v Taliansku za účasti mnohých historikov konala konferencia venovaná ukrajinskému hladomoru, ktorá vo svojom záverečnom vyhlásení vyzvala Európsky parlament, aby uznal tieto udalosti ako genocídu.

Europarlament už opakovane riešil aj genocídu Arménov. Poslanci počas októbrovej diskusie o vzťahoch EÚ – Turecko neprijali pozmeňujúci návrh k uzneseniu, ktorý vyzýval Turecko, aby oficiálne uznalo genocídu Arménov. Stalo sa tak len niekoľko týždňov po tom, čo sa Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu uzniesla, že vyvraždenie 1,5 milióna Arménov v rokoch 1915-1914 (vo vtedajšej Osmanskej ríši) bola genocída.

V roku 2006 Európsky parlament vo svojej správe vyhlásil, že uznanie genocídy zo strany Turecka už nie je oficiálnym kritériom pre vstup, kedže nie je súčasťou kodanských kritérií a od žiadnej inej kandidátskej krajiny sa jej uznanie nevyžadovalo.