Europarlament riešil rodovo podmienené potraty a vraždy

Foto: mmisso.deviantart.com

Obeťou rodovo podmienených interupcií a vrážd „gendercídy“ sú najmä ženy. Európsky parlament sa touto témou zaoberal po prvýkrát prostredníctvom správy socialistickej europoslankyne z Grécka Antigoni Papadopoulouvej.

„Nedávne odhady narušeného pomeru medzi počtom mužov a žien hovoria, že počet chýbajúcich žien narástol na 200 miliónov“, uviedla spravodajkyňa.

Ide o globálny problém, teda sa netýka len Ázie či Afriky, ale dá sa sledovať aj v Severnej Amerike, Európe a Latinskej Amerike.

Ženy sa pod tlakom rozhodnú pre interrupciu, ak sa v prenatálnej diagnostike ukáže, že sa má narodiť dieťa ženského pohlavia, prípadne dôjde k jeho zavinenému úmrtiu po narodení.

Odborníci tvrdia, že fenomén vychádza z hlboko zakorenenej kultúrnej a ekonomickej vnímanej hodnoty mužského potomka. Problém zhoršuje znižujúca sa pôrodnosť a tlak na menej početnejšej rodiny.

Výrazný nepomer medzi pohlaviami môže mať ďalekosiahle negatívne dôsledky. Správa Európskeho parlamentu navrhuje, aby sa zlepšiť zber štatistických údajov spôsobom, ktorý by pomohol proti fenoménu bojovať. Znamená to napríklad porovnávanie štatistík o pohlaví narodených detí a detskej úmrtnosti. Pomohlo by to identifikovať tieto praktiky na národnej aj miestnej úrovni.

Mnoho je podľa správy tiež môže dosiahnuť sociálnou prácou so ženami a ich vzdelávaním.

Spravodajkyňa zároveň upozorňuje, že predmetom správy nie je riešiť interrupcie ako také alebo ich zákaz.

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) hovorí, že je „povzbudzujúce, že tému potratu do agendy Parlamentu tentorkát priniesla socialistická frakcia.

„Každý potrat je ľudskou tragédiou. Problematika abortov sa preto týka všetkých žien bez ohľadu na členský štát alebo politickú stranu,“ uviedla po hlasovaní Záborská.

Sama ako tieňová spravodajkyňa predložila s podporou 88 poslancov v pléne štyri pozmeňovacie návrhy.

"Gendercída je násilím najhrubšieho zrna na ženách a ich nenarodených deťoch a vedie k demografickej nerovnováhe. Rastú aj zdravotné riziká a náklady na zdravotnú starostlivosť," zdôraznila europoslankyňa.

„Ako zákonodarci máme morálnu povinnosť prijímať jednoznačnú legislatívu, ktorá odsudzuje akékoľvek formy zabíjania ľudskej bytosti, či už po narodení alebo aj pred narodením“, hovorí europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH). Existuje podľa neho „len veľmi nenápadná, diskutabilná ba až absurdná právna hranica medzi tým, čo život je, a tým, za čo život už nie je považovaný.

Socialistická europoslankyňa Zita Gurmaiová ocenila správu svojej kolegyne. Riešenie problému vidí najmä v osvetových kampaniach a vzdelávacích programoch. Zdňrazňuje, že bojovať proti fenoménu gendercídy je možné len v „širšej perspektívne posilňovania postavenia žien, ktoré garantuje rovnosť mužov a žien pred zákonom.

Gurmaiová upozorňuje, že boj proti gendercíde nemôže byť zámienkou pre obmedzenie prístupu k službám reprodukčného zdravia pre ženy, čo by podľa nej zase len viedlo k ohrozeniu života miliónov žien.