Europoslanci budú hlasovať o správe Estrela

Zdroj: TASR/AP Photo/Khalid Tanveer

Správa Estrela sa stala ďalším bojiskom medzi konzervatívnymi a socialistickými europoslancami. Dnes o nej hlasuje plénum Európskeho parlamentu.

Tému sexuálneho a reprodukčného zdravia správa europoslankyne Edit Estrela zo skupiny Socialistov a demokratov vníma ako prostriedok na dosiahnutie rodovej rovnosti.

Obsahuje aj formuláciu a odporúčanie, ktoré konzervatívni europoslanci odmietajú: „pokiaľ ide o ľudské práva a verejné zdravie, aby sa kvalitné interrupčné služby stali v rámci verejných zdravotných systémov členských štátov legálnymi, bezpečnými a prístupnými pre všetkých“.

Správa varuje, že v Európe sa opozícia voči sexuálnym a reprodukčným právam stáva čoraz hlasnejšou a preto sa ich EP musí zastať a poskytnúť prehľad súčasného stavu. V dôvodovej správe spravodajkyňa tiež uvádza, že aj v krajinách s voľnejšou úpravou o umelom prerušení tehotenstva, napríklad aj na Slovensku, „sa vykonávaniu tohto zákroku kladie čoraz viac prekážok“.  

Správa ďalej tiež konštatuje, že legislatívny zákaz umelého prerušenia tehotenstva je neefektívny nástroj, pričom dôraz je potrebné dávať na prevenciu. venuje sa aj téme sexuálnej výchovy, násiliu súvisiacim so sexuálnym a reprodukčným zdravím a ako aj rozvojovej pomoci v tomto ohľade.

Správa je v pléne po druhýkrát, po tom, čo bola v októbri vrátená do výboru (ktorý ju schválil 21. októbra) na prepracovanie. Kritici tvrdia, že zmeny sú nepatrné.

Európsky parlament má na stole aj dve alternatívne uznesenia, jedno z dielne skupiny Európskych ľudovcov a druhé zo skupiny Európy slobody a demokracie (EFD).

Ľudovecké uznesenie k správe Estrela konštatuje, že stratégie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv na školách patria do právomoci členských štátov, hoci uznáva, že EÚ môže prispieť k presadzovaniu najlepších postupov medzi členskými štátmi.

Uznesenie EFD volá v politikách verejného zdravia po „podpore metód (prirodzeného) plánovania rodičovstva“. Umelé prerušenie tehotenstva sa podľa neho nespomína v žiadnej „medzinárodne záväznej dohode OSN o ľudských právach. Hovorí o univerzálnom práve na výhradu vo svedomí a práve odmietnuť zásahy do výchovy detí z dôvodu presvedčenia zo strany štátnych alebo neštátnych subjektov.

EDF zaktiež pripomína, že predmet správy Estrela je mimo kompetencii únie.

Pozície

Proti správe opätovne vystúpilo slovenské KDH spolu s predsedom Jánom Figeľom a europoslancami Annou Záborskou a Miroslavom Mikolášikom.

„Záležitosti ochrany života, manželstva a rodiny patria do právomoci členských štátov EÚ. Preto by európske inštitúcie, zvlášť EP, mali rešpektovať túto deľbu kompetencií. Únia nepotrebuje centralizáciu, ale rešpektovanie subsidiarity. Nepotrebuje viac ideológie, ale viac zodpovednej slobody,“ uviedol predseda KDH Ján Figeľ.

„Dostávam stovky listov, v ktorých rodičia z celého Slovenska a ďalších členských štátov žiadajú zamietnuť túto správu. Chcem ich ubezpečiť, že zdieľam ich znepokojenie a verím, že ich hlas vypočujú aj moji kolegovia v parlamente,“ zdôraznila europoslankyňa Anna Záborská.

„Táto správa je výlučne politickým nástrojom na pretláčanie potratovej a gender agendy na európskej úrovni. Toto tu už bolo, že socialisti rozbíjali rodiny a vnucovali im svoju ideológiu, čo malo za následky tisícky obetí na životoch. Krajiny ako Slovensko sú príliš citlivé na to, aby sa im totalita vrátila znova z druhej strany,“ uviedol Miroslav Mikolášik.