Europoslanci hodnotili Ashtonovú a zahraničnú politiku

zdroj: flickr, autor: European Parliament

Pre Európsky parlament je podľa prijatého uznesenia dôležitá konzistentnosť jednotlivých vonkajších politík EÚ. Zároveň sa však europoslanci obávajú, že dlhová kríza bude mať rozpočtové implikácie aj pre túto oblasť.

„Dnes sme zaslali Catherine Ashtonovej jasný signál. Zahraničná politika EÚ musí byť v čase narastajúcich výziev a obmedzených zdrojov strategická a orientovaná na budúcnosť. Nový, odvážny strategický koncept pre vonkajšiu činnosť EÚ musí mať aj demokratickú legitimitu," uviedol spravodajca návrhu a predseda zahraničného výboru EP, poslanec Elmar Brok (EĽS, Nemecko).

„V žiadnom prípade nechceme znížiť schopnosť Únie pružne reagovať na politické výzvy v teréne. Úloha nás, poslancov, je však kľúčová, ak chceme, aby občania EÚ našu politiku chápali a podporovali,“ dodal.

ESVČ sa etablovala

Správa je okrem toho štatistickým výpočtom udalostí, ktoré sa diali v rôznych častiach sveta. „Dôraz je na tom, či novovytvorená služba vonkajších činností (ESVČ) dodáva pridanú hodnotu, v ktorú sme dúfali, keď sa tento úrad tvoril. Brok bol veľmi zdravo kritický pri tvorbe tejto inštitúcie. V jeho správe to vyznieva tak, že ESVČ sa postupne etabluje, spolupracuje s Parlamentom a sú signály, že nás europoslancov, chce využívať pre dobré ciele“, vysvetľuje slovenský europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS).

„Myslím si, že správa vyznela pozitívne aj pre barónku  Ashtonovú aj pre službu,“ hovorí.

Podľa Parlamentu je dôležité zamerať obmedzené zdroje Únie na strategické priority a začať pritom od problémov, ktoré sú bližšie k vlastnej krajine a rozširovať ich v sústredných kruhoch.

Zahraničné aktivity EÚ musia podľa poslancov vychádzať z presadzovania a ochrany hodnôt Únie, musia ich sprevádzať zásady, ktoré boli podnetom na vznik samotnej EÚ a musia byť založené na zabezpečení mieru, bezpečnosti a prosperity. Žiadajú tiež začlenenie ľudských práv a demokracie do jadra politík EÚ.

Azerabjadžan-Arménsko-Maďarsko

Po prvýkrát sa počas minulotýždňového pléna Európsky parlament zaberal eskaláciu vzťahov na južnom Kaukaze. Azerbajdžan nedávno omilostil svojho občana, právoplatne odsúdeného za brutálnu vraždu arménskeho dôstojníka v Maďarsku. Maďarská diplomacia čelí tvrdej kritike za to, že Ramila Safarova do Azerbajdžanu vydala.

„Reakcie sú pochopiteľne búrlivé, ale je tu snaha, aby sa to ďalej nedramatizovalo“, hovorí o náladách v Európskom parlamente Eduard Kukan.

Europoslanci považujú prezidentskú milosť udelenú Safarovovi za porušenie diplomatických záruk, ktoré boli z azerbajdžanskej strany Maďarsku pred vydaním poskytnuté. Vyzývajú, aby EÚ zohrávala aktívnejšiu úlohu v snahách o riešenie konfliktu na Náhornom Karabachu, ktorý frustruje obe strany.

EÚ v súčasnosti rokuje s Azerbajdžanom o asociačnej dohode. Europoslanci žiadajú kondicionalitu v oblasti ľudských práva a právneho štátu.

Pussy Riot

Európsky parlament v samostatnom uznesení uviedol, že považuje rozsudok v prípade členiek punkovej skupiny Pussy Riot za neprimeraný a za príklad politicky motivovaného zastrašovania a prenasledovania opozičných aktivistov v Rusku.

V súlade s medzinárodnými záväzkami Ruska by tento rozsudok mal byť podľa europoslancov prehodnotený. Skupina Pussy Riot je jedným z ôsmich kandidátov nominovaných vo štvrtok na Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.

Pozíce

Vždy som verila, že tento Parlament a jeho členovia zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečení, že zahraničná, obranná  a bezpečnostná politika EÚ je efektívna a demokratická“, povedala vysoká predstaviteľka pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonová v Európskom parlamente.

Eduard Kukan, predseda delegácie EP pre vzťahy s juhovýchodnou Európou: „Dosiahli sme určité úspechy na Západnom Balkáne: v Chorvátsku, Čiernej Hore a Srbsku. Mnohé otázky ostali nedoriešené už dlhý čas. Potrebujeme rýchlo zareagovať a byť lídrom v moderovaní srbsko-kosovského dialógu, v situácii v Bosne a Hercegovine a v mnohých výzvach v Macedónsku a Albánsku.

Najmä v tomto čase musí EÚ v tomto regióne zohrávať strategickú úlohu. Je našou zodpovednosťou a povinnosťou mať voči nemu efektívnu a jasnú politiku.“

Podľa europoslankyne Moniky Flašíkovej-Beňovej (S&D, SMER-SD) správa Elmara Broka  nevenuje dostatočnú pozornosť prioritám a strategickým usmerneniam pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku. „Navyše neobjasňuje ani politické mechanizmy na zabezpečenie súdržnosti a jednotnosti medzi rôznymi zložkami zahraničnej politiky vrátane tých, za ktoré zodpovedá Komisia.“

Catherine Ashtonovú požiadala Flašíková-Beňová o intervenciu pre syna Slovenky Kataríny Azab, ktorého sa matka už 4 roky neúspešne snaží nájsť a priviesť z Egypta domov.