Europoslanci hodnotili ľudskoprávnu politiku únie

Európsky parlament

Európsky parlament včera hlasoval o Výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2014.

Obsiahly dokument pokrýva globálnu európsku politiku v oblasti ľudských práv zo všeobecného a strategického pohľadu, z perspektívy nástrojov, ktoré používa ale tiež v súvislosti s inými európskymi politikami, ktoré ovplyvňujú tretie krajiny.

Príkladom je politika rozširovania a susedská politika, obchodná politika a rozvojová politika. Správa pokrýva aj zaobchádzanie s utečencami, medzinárodné kultúrne či športové podujatia alebo činnosť EÚ v rámci multilaterálnych organizácií.

Tematicky zaujíma postoj k slobode myslenia, náboženského vyznania, opatreniam proti trestu smrti, boj proti mučeniu, diskriminácii, právam osôb so zdravotným postihnutím a podporu pre obhajcov ľudských práv.

Interrupcie

Pre konzervatívnych europoslancov boli problematické niektoré pozmeňovacie návrhy ku správe v témach ako sú práva LGBTI osôb a reprodukčné práva žien.

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (KDH, EĽS) už tradične hovorí, že správa o dodržiavaní ľudských práv by „nemala propagovať takzvané ľudské právo na potrat“.

„Je smutné, že ľudské práva sú zneužívané ako zámienka na propagovanie potratov a manželstva osôb rovnakého pohlavia, pričom sa celkom ignoruje princíp subsidiarity,“ zdôraznila Záborská.

Dodáva, že rovnaká situácia pritom nastala aj pri hlasovaní o správe o príprave na Svetový humanitárny summit, ktorej spravodajkyňou v skupine Európskej ľudovej strany (EĽS) bola práve Záborská.

"Niektoré ľavicové poslankyne do textu presadili povinnosť zabezpečovať potraty pre obete humanitárnych kríz. Zneužili dôležitú tému, ktorá priamo súvisí so schopnosťou Európy predchádzať vlnám utečencov, na šírenie svojich ideologických požiadaviek.“

Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete k téme interrupcií „naliehavo vyzýva všetky subjekty zapojené do konfliktov, aby obetiam poskytovali všetku potrebnú zdravotnú starostlivosť vrátane interrupcií, a to bez rozdielu na základe rodovej príslušnosti za všetkých okolností a bez ohľadu na miestne právne predpisy, ako sa ustanovuje v Ženevských dohovoroch a ich dodatkových protokoloch.“

Na margo práv LGBTI ľudí dokument konštatuje, že "základné práva LGBTI osôb sa budú s väčšou pravdepodobnosťou rešpektovať, ak budú mať tieto osoby prístup k právnym inštitútom, akými sú napríklad registrované partnerstvo alebo manželstvo."

Náhradné materstvo

Europoslancovi Miroslavovi Mikolášikovi (EĽS, KDH) sa do uznesenia EP o Výročnej správe o ľudských právach a demokracii vo svete podarilo vo výbore pre zahraničné veci zapracovať odmietnutie praxe gestačného náhradného materstva, „ktorá zahŕňa reprodukčné vykorisťovanie a využívanie ľudského tela na finančné účely alebo iný zisk, najmä v prípade zraniteľných žien v rozvojových krajinách“.

Táto prax sa podľa správy musí zakázať a považovať za naliehavú záležitosť v rámci nástrojov týkajúcich sa ľudských práv.

„Odsúdením náhradného materstva Európska únia jasne ukázala, že stojí na strane ľudských práv a odmieta degradáciu žien a detí na predmet obchodu, ktorý z nich priemysel s materstvom robí,“ privítal europoslanec Mikolášik hlasovanie poslancov Európskeho parlamentu k tomuto bodu. 

Mikolášik  tejto súvislosti pripomína medzinárodne garantované právo dieťaťa poznať svojich rodičov a jeho právo na ich starostlivosť. „Žiadne dieťa nedalo súhlas na to, aby ho oddelili od ženy, ktorá ho vynosila a ku ktorej si vytvorilo psychologické puto a bezpečne ju pozná podľa vône plodovej vody.“

Slovenskí europoslanci Záborská a Mikolášik, ako aj Ivan Štefanec (KDH, EĽS), Branislav Škripek (OĽaNO, ECR) a Jana Žitňanská (NOVA, ECR) nakoniec za správu ako celok nehlasovali.

Pozície

„Európska únia má veľkú zodpovednosť v oblasti presadzovania toho, aby sa vo svete dodržiavali ľudské práva. Je to otázka ľudskej dôstojnosti, no zároveň aj praktický spôsob, ako predchádzať vlnám migrácie z krajín, ktoré potláčajú základné práva človeka. Žiaľ, kvôli pozmeňujúcim návrhom podporujúcim potraty a manželstvá osôb rovnakého pohlavia som v záverečnom hlasovaní musela hlasovať proti,“ vysvetlila svoj postoj pri hlasovaní Anna Záborská.

Poslankyňa EP Monika Flašíková Beňová (Smer-SD, S&D) hovorí, že „takéto dokumenty sú potrebné pre diskusie o tom, ako ochranu ľudských práv zabezpečovať. Z hľadiska praktického výkonu však veľa nepomôžu. Užitočnejšie by boli v prípade, ak by obsahovali konkrétne vyhodnotenie a analýzu vplyvu existujúcich politík na dodržiavanie ľudských práv či už v rámci hraníc EÚ alebo mimo nej. Také sa tam však napriek popísaniu skutočne mnohých strán bohužiaľ nenachádza.“

„Či sa pozrieme na situáciu v oblasti práv žien, menšín, vrátane ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou, stále častejšie sa voči nim objavujú nenávistné a xenofóbne prejavy. Tie zároveň nie sú žiadnym spôsobom postihované. Agresori získavajú pocit beztrestnosti a diskriminácia v rámci spoločnosti len tak prekvitá,“ upozornila europoslankyňa.