Europoslanci jasne podporili Albánsko a Bosnu

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok (7.10.) presvedčivou väčšinou schválili koniec vízového styku pre posledné dve balkánske krajiny (s výnimkou Kosova). Za sa vyslovilo 538 poslancov, proti hlasovalo 47, 41 členov EP sa hlasovania zdržalo.

Európska komisia, ktorá návrh predložila, tvrdí, že obe krajiny splnili podmienky, ktoré EÚ pred ašpirantov na bezvízový styk kladie. Ide predovšetkým o ochranu vonkajších hraníc a boj s organizovaným zločinom.

Ak by sa s názorom Komisie a Parlamentu stotožnila aj Rada, teda členské štáty, mohli by Albánci a občania Bosny a Hercegoviny bez komplikácií cestovať do krajín schengenského priestoru ešte pred koncom tohto roka.

Tirana aj Sarajevo ostali vyčlenené z prvej skupiny vízovej liberalizácie voči krajinám západného Balkánu. Od decembra 2009 sa bezvízovému režimu tešia Srbsko, Čierna Hora aj Macedónsko.

Francúzsko, po kontroverzii s vyhosťovaním rómskych imigrantov do Rumunska a Bulharska, ale avizuje, že sa mu rýchle rušenie vízovej povinnosti pre krajiny juhovýchodnej Európy nepozdáva.

Štátny tajomník pre európske záležitosti povedal, že ide o politické rozhodnutie EÚ, no s praktickými následkami, aj v podobe imigrácie, sa neskôr musia vyrovnávať štáty samotné.

Keďže Paríž žiadal dodatočné záruky, Komisia aj dotknuté krajiny sa snažia takéto garancie poskytnúť ešte pred tým, ako sa bezvízovým režimom bude v novembri zaoberať Rada ministrov.

Francúzsko ale samo nemôže zablokovať rozhodnutie Rady, keďže už od zmluvy z Amsterdamu (1999) spadajú vnútorné veci a spravodlivosť pod komunitárny princíp.

Podľa zdrojov EurActiv francúzsky postoj podporujú aj ďalšie krajiny. Opatrné sú, pokiaľ ide o rýchle rozširovanie bezvízového vstupu do Schengenu o ďalšie krajiny aj Holandsko a Dánsko. No ani s nimi Paríž blokovaciu menšinu nedosiahne.

Pri hlasovaní kvalifikovanou väčšinou, je potrebných na schválenie návrhu 255 z 345 hlasov. Spomínané tri krajiny majú spolu 49 hlasov, čo na vytvorenie blokovacej menšiny nestačí.

„Francúzi nemôžu robiť nič. Ale môžu suspendovať Schengen“, povedal pre EurActiv Charles Tannock, britský poslanec zo skupiny Európski konzervatívci a reformisti. Členské krajiny schengenského priestoru môžu dočasne znovu obnoviť hraničné kontroly na svojich hraniciach, ak sa odvolajú na národnú bezpečnosť.

Tannock si tiež myslí, že Francúzsko by mohlo oddialiť hlasovanie v Rade politickými pákami. Sám nie je s rušením víz uzrozumený. „Je tam problém, ak mám byť úprimný. Nie som s tým úplne spokojný. Albánsko má veľa organizovaného zločinu“, povedal Tannock pre EurActiv.

Pozície

Parlamentná spravodajkyňa k návrhu o zrušení víz, slovinská poslankyňa Tanja Fajon (S&D) po hlasovaní v Parlamente vyhlásila, že pri posudzovaní tejto otázky v Rade ide o „dôveryhodnosť Únie“.

O dôležitosti umožnenia slobodného cestovanie do EÚ pre občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny je presvedčený aj predseda Delegácie EP pre vzťahy s juhovýchodnou Európou, slovenský europoslanec Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS).

„Sloboda pohybu je jednou z najdôležitejších slobôd, na ktorej je postavená Európska únia. Som rád, že rozširujeme tento princíp na občanov Albánska a Bosny a Hercegoviny. Je to dôležitý krok a a pozitívny vývoj smerom k európskej integrácii.“

Tiež si myslí, že definitívne schválenie je otázka dôveryhodnosti európskej dvadsať sedmičky. „Je dôležité, aby sme zabezpečili, že proces vízovej liberalizácie už nebude predlžovaný. Nie len, že to bude očakávaný signál pre ľudí z týchto krajín, ale posilní aj pozíciu a dôveryhodnosť EÚ v regióne“.

Kukan zároveň žiada, aby sa vypracoval plán pre rozšírenie bezvízového režimu na Kosovo. „Politika otvárania sa EÚ západnému Balkánu by tu nemala skončiť. EÚ by nemala vytvárať situácie, kedy občania jednej časti regiónu zostanú v izolácii. Preto uvítam v krátkodobom horizonte stratégiu a riešenia ohľadne bezvízového režimu, ktorý by mohol byť Kosovu predložený.

Slovenská poslankyňa EP Monika Flašíková-Beňová (S&D, SMER-SD) vyhlásila, že rozhodnutie parlamentu v žiadnom prípade neznamená podporu stredo-pravej vláde v Tirane. „Pokiaľ ide o Albánsko, Európsky parlament žiada, aby sa všetky politické strany ujali svojej zodpovednosti a začali konštruktívny politický dialóg. Stotožňujeme sa ale s argumentmi našej sesterskej strany Socialistickej strany Albánska, že bezvízový styk bude prospešný pre ľudí“.

Ďalšie kroky:

  • 8. 10.: Stretnutie ministrov vnútra a spravodlivosti v Luxemburgu
  • 8.-9.11.: Stretnutie ministrov vnútra a spravodlivosti v Bruseli
  • 3.-3.12.: Stretnutie ministrov vnútra a spravodlivosti v Bruseli