Europoslanci ľutujú škrty v rozvojovej pomoci

Zdroj: ec.europa.eu

Deň predtým ako sa v pléne Európskeho parlamentu hlasovalo o celkovom rozpočte Únie, Výbor pre rozvoj odsúhlasil škrty v Európskom fonde rozvoja (EDF) o 11 %. EDF poskytuje pomoc v Afrike, Karibiku a Pacifickej oblasti.  

Očakáva sa, že návrh rozpočtu pre vonkajšie vzťahy Únie, ktorý zahŕňa rozvojovú pomoc, sa zníži o 13 %. Komisia navrhuje rozpočet vo výške 70 miliárd eur, Rada však trvá na čísle 60,67 miliárd. Rozdiel tak predstavuje 9,3 miliárd eur.

V súčasnosti nastavený rozpočet Únie na roky 2014-2020 je menší ako predchádzajúci. Znížil sa o 1 – 1.12 % hrubého národného príjmu členských štátov. Ide o prvé čisté zníženie rozpočtu EÚ v dejinách.

Odborníci očakávali „horšie čísla“

Ôsmi členovia Výboru pre rozvoj sa minulý mesiac podpísali pod otvorený list, v ktorom sa sťažovali na škrty v rozvojovej a humanitárnej pomoci. Pripomínajú, že EÚ sa zaviazala byť lídrom v rozvojovej politike.

Poslanci sa pred voľbou obrátili na ministrov členských štátov, aby odmietli návrh predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya, ktorý znížil výšku rozvojovej a humanitárnej pomoci. Varovali, že „škrtanie tohto fondu je nesprávnym krokom a zasiahne tých najchudobnejších na svete“. 

V liste sa píše, že dohoda na rozpočte „by mala chrániť túto investíciu, ktorá predstavuje iba 6 % celkového rozpočtu a má pritom významný dopad. Za posledných päť rokov zaplatila základné vzdelanie viac ako 10 miliónom detí a 32 miliónom poskytla pitnú vodu.“

Hoci poslanci majú  zo škrtov v oblasti rozvojovej pomoci obavy, pôvodne sa očakávalo ešte väčšie šetrenie.

„Je nám veľmi ľúto, že sme nezískali väčší balík peňazí, samozrejme, je cítiť sklamanie. No keď vezmeme do úvahy celkovú situáciu, mohlo to byť oveľa horšie,“ povedal o rozpočte Lars Bosselman, predseda pracovnej skupiny mimovládnych organizácií nazvanej „Concord“.

„Pre EÚ bude ťažké udržať si vo svete dôveryhodnosť s menším objemom rozvojovej pomoci, no ak vezmeme do úvahy krízu, všetci očakávali v rozvojovej oblasti väčšie škrty,“ uviedol pre EurActiv.

Pozície

“Hlasoval som proti správe poslanca Tiroliena, [z Výboru pre rozvoj] jednak preto, že požadovala nereálne navýšenie Fondu pre rozvojovú pomoc z 26,984 miliárd eur na 30,319 miliárd – a zároveň preto, že otvárala cestu ďalším príjmom do európskeho rozpočtu – ako napríklad daniam z finančných transakcií, s ktorými zásadne nesúhlasím,“ povedal britský konzervatívny poslanec Nirj Deva.

Ďalšie kroky

Leto 2013: Európsky parlament bude hlasovať o rozpočte Únie