Europoslanci nechcú európsky telekomunikačný úrad

Poslanci zoskupení vo Výbore EP pre priemysel (ITRE) veľkou väčšinou hlasov odmietli vytvorenie spoločného európskeho telekomunikačného úradu (30 členov bolo proti, 2 za a 2 sa zdržali). Hlasovanie zo 7. júla potvrdilo negatívne očakávania španielskej poslankyne Pilar del Castillo Vera, ktorá bola spravodajkyňou predkladanej správy.

Odmietavé stanovisko musí ešte podporiť plénum poslancov. Rozprava a hlasovanie v prvom čítaní sú naplánované na september 2008.

Proti založeniu spoločného telekomunikačného regulátora sa vyslovili ministri telekomunikácií už v júni. Ako náhradné riešenie ponúkli posilnenie právomocí Európskej skupiny regulátorov (ERG), ktorej členom je každý členský štát (EurActiv 12/06/08).

Ak by aj text bol schválený, dohodnutý kompromis by neustanovil právomoc Bruselu zablokovať ktorékoľvek rozhodnutie národných telekomunikačných úradov. Inými slovami, kroky na európskej úrovni by mal jednomyseľne schvaľovať nový Úrad európskych telekomunikačných regulátorov (BERT).

Komisárka Viviane Reding je skeptická. Podľa jej slov, ak by aj BERT aj bol založený, otázkou zostáva „financovanie nového telesa ako aj jeho kapacita rýchlo prijímať spoločné stanoviská.“

Výbor pre priemysel však na druhej strane podporil návrh o tzv. „funkčnej separácii.“ Ide o možnosť rozdelenia telekomunikačnej spoločnosti s cieľom stimulovať konkurenciu na trhu a zabrániť postupnej monopolizácii. K rozdeleniu firiem by sa však malo pristupovať len v ojedinelých prípadoch, so súhlasom Európskej komisie a ERG.

Poslanci sa okrem spomenutých tém vyslovili pozitívne k budovaniu sietí novej generácie, flexibilnému rozdeľovaniu rádiového spektra a transparentnejšiemu stanovovaniu cien, vrátane povinnosti operátorov informovať svojich zákazníkov o výške poplatkov za ukončovanie hovorov.

Ďalšie kroky

  • 3. september 2008: Plénum EP sa začne zaoberať telekomunikačným balíčkom.
  • 27. november 2008: Rada ministrov telekomunikácií prijme politickú dohodu o telekomunikačnom balíčku.