Europoslanci odhlasovali rýchlejší nástup generík

Zdroj: TASR

Europoslanci podporili 60-dňovú lehotu, za ktorú budú musieť národné orgány rozhodnúť o cene a kategorizácii generických liekov, aby sa urýchlila ich dostupnosť. Má to ušetriť ako peniaze pacientov tak aj zdroje verejných systémov zdravotníctva.

Rozhodnutia o nových liekoch musia padnúť v lehote do 180 dní, tak ako doteraz. Európska komisia požadovala kratšie lehoty (30 pri generikách a 120 dní pri origináloch). 

Podľa Európskej komisie sú generiká v priemere o 40 % lacnejšie ako originálne lieky, ktorých cena musí vrátiť náklady na ich vývoj. Generikum je možné vyrobiť po uplynutí patentovej ochrany na originálny liek.

Spravodajkyňa EP Antonyia Parvanova z Aliancie liberálov a demokratov pre Európu hovorí, že Parlament schválením smernice vysiela jasný signál, pričom nové pravidlá prinesú pridanú hodnou pre všetky zúčastnené strany.

„Pre zdravotné systémy v Európe potrebujeme férové a transparentné rozhodnutia založené na poznatkoch a verím, že všetky inštitúcie budú schopné angažovať sa týmto smerom. Občania sa môžu spoliehať na Európsky parlament, že bude obhajovať tieto princípy vo svojich budúcich rozhodnutiach.“

Členské štáty sú plne zodpovedné za definovanie cien a preplácanie liekov, no navrhovaná direktíva zabezpečí transparentné a férové pravidlá toho, ako sa tieto rozhodnutia robia, hovorí.

Viac transparentnosti v členských štátoch

Europoslankyňa zdôraznila, že je neakceptovateľné, aby zdržania pri rozhodovaní o cene a zaradení do úhrady trvali v niektorých prípadoch viac ako 700 dní.

„Som presvedčená, že z férových praktík na našom farmaceutickom trhu budú profitovať pacienti aj systémy verejného zdravotníctva.

Správa bola prijatá pomerom 559 hlasov za, 54 proti. Teraz sa začnú rokovania s Radou EÚ.

 Pozície

„Väčšina členských štátov vyjadrila k tomuto návrhu zásadné výhrady vzhľadom na neprimerané finančné a administratívne zaťaženie zdravotníckych systémov, čo si bude vyžadovať ďalšie rokovania,“ uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH).

Nová smernica má podľa Jaroslava Pašku (EFD, SNS) okrem iného „zabrániť subjektívnym rozhodnutiam, vytvárajúcim priestor pre korupčné rozhodovanie“.

„Diskusia o registrácii potratových tabletiek na Slovensku ukázala nedostatky liekovej politiky. Štátne orgány musia občanov včas a pravdivo informovať o tom, čo robia, ale tiež  zverejňovať prípadný konflikt záujmov u tých, ktorí o liekoch rozhodujú. Väčšia transparentnosť je naozaj potrebná," uviedla poslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH).

„Výlučnú právomoc majú členské štáty, bolo by však vhodné ustanoviť pre príslušné vnútroštátne orgány minimálne procedurálne požiadavky," uviedla poslankyňa Monika Flašíková Beňová (S&D, Smer-SD).