Europoslanci podporili dohodu so Srbskom s podmienkami

foto: Žena prechádza okolo grafiti "EÚ ? Nie, ďakujeme!" 20. februára 2008 v Belehrade. zdroj: TASR

 Dohoda, ktorá reguluje vzťahy medzi Srbskom a Európskou úniou (SaAD) a pripravuje krajinu na ďalšie kroky v prístupovom procese dostala v Európskom parlamente širokú podporu.

Pred jej vstupom do platnosti ju musia ale ratifikovať všetky členské štáty.

„Ratifikáciou Stabilizačnej a asociačnej dohody uznávame a vítame dosiahnuté výsledky v minulom roku,“ povedal slovinský liberálny poslanec Jelko Kacin, ktorý je parlamentným spravodajcom pre Srbsko.

„Zároveň ale upozorňujeme na výzvy, ktoré nás čakajú“, povedal. SaAD bola podpísaná v roku 2008 a otvára možnosti pozdvihnutia obchodných vzťahov na novú úroveň. Ratifikačný proces ale začal len v júni minulého roka. Doteraz dohodu ratifikovalo 11 krajín.

Europoslanci odmietli predchádzajúce verzie uznesenia, ktoré mohli vyznieť ako podpora rozdelenia Kosova, alebo podpora pre výmenu územia medzi Srbskom a jeho bývalou provinciou.

Namiesto toho vyzvali Belehrad, aby bezodkladne začal rokovania s Prištinou, hoci sa vyhli tomu, aby sa v texte spomínali nové rokovania priamo sa týkajúce štatútu Kosova.

Od Srbska sa očakáva, že uľahčí spoluprácu medzi misiou ELUEX a kosovskými Srbmi, obývajúcimi zväčša severnú časť. Belehrad by podľa poslancov mal rozpustiť paralelné srbské štruktúry v Kosove, napríklad v Mitrovici, nad ktorou nemá Priština žiadnu kontrolu.

Srbská strana by tiež podľa uznesenia mala zaujať konštruktívny prístup k voľbám v Kosove a nevyzývať kosovských Srbov aby voľby ignorovali.

Stále otvorenou otázkou ostáva spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) a snaha zatknúť zostávajúcich vojnových zločincov na úteku Ratka Mladiča a Gorana Hadžiča.

“Srbsko môže získať štatút kandidátskej krajiny a/alebo otvoriť prístupové rokovania s EÚ len vtedy, ak úrad hlavného žalobcu ICTY zhodnotí, že ponúklo plnú spoluprácu.

Parlament stále považuje prevládajúcu korupciu a organizovaný zločin za vážny problém. Kritizuje aj prax zastávania viacerých verejných postov súčasne, čo vedie ku konfliktu záujmov a korupcii.

Zlepšiť sa má aj situácia etnických menšín žijúcich na území Srbska, predovšetkým ich prístup k vzdelávaniu v rodnom jazyku. Poľutovanie text vyjadruje nad násilnými incidentmi počas konania Gay pride pochodu v Belehrade 10. októbra.

Ako mnoho iných krajín, aj Srbsko má problém s rómskou minoritou žijúcou v extrémnej chudobe. Podľa štatistík len 5 % rómskej populácie má stále zamestnanie.

V oblasti infraštruktúry europoslanci vyzývajú Belehrad k dokončeniu „Európskeho koridoru X“, čo je cesta do srbského mesta Nis blízko bulharskej hranice, ktorá je dlhodobo dopravne veľmi problematická.

Pozície

Eduard Kukan, slovenský europoslanec a predseda Delegácie pre juhovýchodnú Európu (SDKÚ-DS, EPP), povedal:
 
"Srbská vláda si zasluhuje pochvalu za kroky, ktoré doposiaľ podnikla. Som presvedčený, že SaAD prinesie Srbsku konkrétne ekonomické a obchodné výhody. Okrem toho bude mať Srbsko šancu profitovať zo širokej spolupráce s EÚ v mnohých iných oblastiach, napríklad v oblasti životného prostredia, energetiky a dopravy.“

Kukan podporuje ambíciu Srbska stať sa kandidátskou krajinou v tomto roku. „Výzvam, ktoré stoja pred Srbskom sa nedá čeliť bez spolupráce a prijatím konkrétnych reforiem a opatrení. Najzásadnejšie otázky, ako napríklad postavenie zostávajúcich vojnových zločincov pred súd, posilnenie boja proti korupcii a organizovanému zločinu je potrebné riešiť okamžite. "