Apel na boj proti homofóbii v europarlamente prešiel

Zdroj: EP

Nelegislatívne uznesenie, za ktoré v Európskom parlamente zodpovedala rakúska europoslankyňa zo skupiny Zelených Ulrike Lunacek ostro odsudzuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity ako aj fakt vyplývajúci zo záverov štúdie FRA, že práva LGBTI (lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb) nie sú v únie plnej miere dodržiavané.

Správu včera schválil Európsky parlament pomerom hlasov 394 (za): 176 (proti): 72 (zdržalo sa hlasovania).

Komplexná politika

Od Európskej komisie europoslanci žiadajú Akčný plán a komplexnú politiku na ochranu základných práv LGBTI ľudí. Odvoláva sa na právnu povinnosť vyplývajúcich z článkov primárneho práva EÚ, politickú povinnosť vo forme požiadavky zo strany členských štátov, z ktorých 11 v máji 2013 o takýto plán Komisiu explicitne požiadalo, a strategickú povinnosť s odkazom na zistenia Agentúry EÚ pre základné práva.

Slovenský zástupca medzi 11 ministrami, ktorí v máji smerovalo takúto požiadavku Komisii nefiguroval. Pridalo sa vtedy napríklad Chorvátsko, ktoré medzičasom referendom a ústavným zákonom zamedzilo zrovnoprávneniu homosexuálnych zväzkov.  

Správa Európskeho parlamentu vyzýva na schválenie smernice o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzanie s osobami, bez ohľadu na rôzne charakteristiky vrátane sexuálnej orientácie, a na dôsledné uplatňovanie už existujúcich pravidiel.

Od Komisie tiež žiada opatrenia na transrodových a intersexuálnych ľudí, napríklad v oblasti vyjasnenia ich právnej definície pojmu rod tak, aby sa na nich vzťahovala ochrana pred diskrimináciou.

„Členské štáty by mali zaviesť alebo preskúmať postupy právneho uznania rodu tak, aby plne rešpektovali právo transrodových osôb na dôstojnosť a telesnú integritu“, uvádza správa.

Text tiež zdôrazňuje, že pri práve rodinných príslušníkov na voľný pohyb EÚ by hostiteľský štát  rešpektovať právne zväzky a s tým súvisiace dokumenty uzavreté v domovskom štáte migrujúcich osôb.

Europoslanci vyzývajú aj na zabezpečenie slobody zhromažďovania sa pri organizovaní pochodov za rovnosť a účinnú ochranu ich účastníkov. Členské štáty by nemali prijímať zákony obmedzujúce slobodu prejavu vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identity.

Poučenie z Estrely?

Po neúspechu správy „Estrela“ z konca minulého roka, ktorá sa venovala otázke dostupností interrupcií a sexuálnej výchovy, sa v správe Lunacek objavilo aj konštatovanie, že  akákoľvek komplexná politika EÚ na boj proti diskriminácii LGBTI, na ktorú aj táto správa nabáda, musí rešpektovať právomoci EÚ, jej agentúr a členských štátov.

Europoslanci v decembri namiesto správy „Estrela“ schválili uznesenie, ktoré poukazovalo na to že obsah pôvodnej správy spadá pod právomocí členských štátov a teda nie je v súlade s princípom subsidiarity.

Politická skupina EĽS (Európska ľudová strana) v pondelok rozhodla, že nepodporí, podľa europoslankyne Annny Záborskej vhodnú, alternatívnu rezolúciu skupiny EFD (Európa slobody a demokracie) ku správe europoslankyne Lunacek.

Tá apeloval na prácu "v prospech plného uplatňovania všetkých základných práv zo strany všetkých občanov" a vyzývala "členské štáty a príslušné agentúry, aby sa usilovali o presadzovanie základných práv a zaistili rovnováhu medzi právom na rovnosť príležitostí a ostatnými základnými právami". 

EĽS nakoniec dala v hlasovaní svojim poslancom voľnú ruku. 

Správu „Lunacek“ zo slovenských europoslancov podporili Edit Bauer (EĽS, SMK), Monika Flašíková-Beňová, Vladimír Maňka, Katarína Neveďalová (všetci Smer-SD).

Proti hlasovali Anna Záborská (EĽS, KDH), Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH), Alajos Meszáros (SMK, EĽS), Jaroslav Paška (EFD, SNS) a Peter Šťastný (EĽS, SDKÚ-DS).

Europoslanci Boris Zala (SD, Smer-SD), Sergej Kozlík (ALDE) a Monika Smolková (SD, SMER-SD) nehlasovali, Eduard Kukan (EĽS, SDKÚ-DS) sa v hlasovaní zdržal.

Pozície

„Homofóbia už viac nesmie byť v Európe tolerovaná. Mnoho nás lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových osôb a intersexuálov, žilo svoje životy pridlho v strachu. V strachu chytiť sa na ulici za ruku, strachu z osočovania, strachu z vyhodenia z domovov, škôl, zamestnaní. Moja správa tvrdí, že EÚ musí konať, aby sme si aj my mohli užívať práva, ktoré sú v EÚ zaručené všetkým,“ uviedla spravodajkyňa uznesenia, europoslankyňa Ulrike Lunacek (Zelení/EFA).

Videozostrih z prezentacie v pléne nájdete na tejto linke

Slovenská europoslankyňa Anna Záborská (EĽS, KDH) schválením správy nie je nadšená, ale nepovažuje to ani za prehru.

„Vidím v tom aj nádej. Pred rokom bolo nepredstaviteľné, aby tisícky ľudí písali maily europoslancom a žiadali ich, aby nehlasovali za správu Lunacek, tak ako prednedávnom za správu Estrela. Rodina a manželstvo ešte nikdy v histórii nemali toľko zástancov, ktorí otvorene prejavili svoj názor.“

Na právnu nazáväznosť uznesenia sa však nespolieha. "Po zverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie, tento text môže byť použitý skupinami LGBT a prostredníctvom neho môžu vyvíjať politický tlak so skratkou Európskeho parlamentu", hovorí.

Politika boja proti homofóbii v podobe "cestovnej mapy" podľa nej v podstate mieri k právu na manželstvo pre páry rovnakého pohlavia a prehlbuje "rodovú ideológiu" v Európskej únii. "Aby sme pochopili rozsah nárokov, musíme čítať obsah aj medzi riadkami: výraz "vzájomné uznávanie účinkov dokladov o občianskom stave" sa používa na to, aby tlačil členské štáty povoliť manželstvo pre všetkých", uvádza Záborská. 

Zaujímavá je podľa nej aj to, že ešte deň pred hlasovaním bola celá francúzska delegácia v skupine Európskej ľudovej strany na strane spravodajkyne Ulrike Lunacek a podporovala jej správu. Pri hlasovaní však 90 % francúzskych poslancov v EĽS hlasovalo proti správe. „Myslenie ľudí sa mení“, hovorí Záborská.  

„Slovo tolerancia akoby strácalo vážnosť a nahrádzajú ho nenávistné činy. Verím, že správa pani Lunacek je správnym krokom k zaisteniu rovnakého prístupu pre všetkých občanov EÚ. Mali by sme si uvedomiť, že naše rodiny neohrozujú homosexuáli, ale násilie, netolerancia, neschopnosť dialógu a nanucovanie ‘jediného správneho názoru’,“ komentovala diskusiu slovenská europoslankyňa Katarína Neveďalová (S&D, Smer-SD).

„Prijatie tejto správy je príkladnou ukážkou ideologickej a hodnotovej agresie EÚ do spoločenského usporiadania národných štátov. Uplatňovanie diktátu Moskvy išlo cez Komunistickú stranu a bolo limitované jej vplyvom. Diktát Bruselu ide cez nadradenosť práva EÚ, preto nie je obmedzený. Vystúpil som aj hlasoval proti jej prijatiu,“ povedal europoslanec Jaroslav Paška (EFD, SNS).

„Napriek výraznej mobilizácii občanov a Vašej podpore sa, žiaľ, v Parlamente nenašiel dostatočný počet poslancov, ktorí by správu Lunacek odmietli a pred okamihom bola schválená. Je to iba jedna prehratá bitka, v celkovom boji musíme vytrvať aj naďalej!“, napísal na sociálnej sieti slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH)

Slovenská europoslankyňa Monika Flašíková Beňová (SD, SMER-SD) pre TASR odmietla "klamlivé tvrdenia o tom, že plán vytvára osobitné práva pre LGBTI ľudí". "Naopak, snaží sa len, aby základné práva garantované zo strany EÚ, boli patrične zabezpečené aj pre takéto osoby," zdôraznila. 

Ako dodala, ide o iniciatívu, ktorá má byť základom pre ďalšiu prácu nového EP a Európskej komisie (EK), ktoré vzídu z májových volieb. "Nejde o právne záväzný dokument pre členské štáty, ako sa ho snažia nepravdivo interpretovať niektorí aktivisti. Snahou je podporiť diskusiu a ponúknuť návody riešení každodenných problémov ľudí patriacich k určitej menšine," uviedla.