Europoslanci sa boja o bezpečnosť detí na internete

Deti využívajú počítač väčšinou na hry a robenie domácich úloh. Práve pri surfovaní však na internete nie sú pod dostatočným dohľadom rodičov a sú tak vystavené rôznym formám nevhodného obsahu.

Podľa prieskumu využíva takmer 40 % detí medzi 9. až 12. rokom života a 77 % 15. až 16. ročných tínedžerov také webové stránky, ako je napríklad sociálna sieť Facebook.

Na internete sa môžu ľahko stať obeťou podvodu, šikanovania, navádzania na sexuálny vzťah a obťažovania. Najmä šikanovanie a obťažovanie sa môže v niektorých prípadoch dostať z online prostredia do ich reálneho života bez toho, aby to rodičia spozorovali, píše sa v uznesení parlamentu.

„Deti čelia v online prostredí reálnemu nebezpečenstvu a my musíme adekvátne reagovať a to komplexnou reguláciou právnych, technických a vzdelávacích prostriedkov, vrátane účinnej prevencie," vyhlásila slovenská poslankyňa Monika Flašíková Beňová z politickej frakcie sociálnych demokratov.

Uznesenie nabáda na rôzne možnosti ochrany, napríklad povinné alebo dobrovoľné vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií pre deti, rodičov a učiteľov.

Talianská sociálnodemokratická poslankyňa Sivia Costa, ktorá iniciovala potrebu venovať sa problematike ochrany detí na internete, si myslí, že rodičia a učitelia neudržia krok s výdobytkami novej techniky a tak by sa o bezpečnosť života deti v digitálnom svete mali postarať verejné a súkromné inštitúcie.

Parlament tiež zdôraznil potrebu užšej spolupráce s tretími krajinami v snahe zabezpečiť rýchle odstránenie nelegálneho obsahu z internetových stránok registrovaných na ich území.

Podpredseda táboru Európskej slobody a demokracie Pavol Paška upozorňuje na vhodné stanovenie pravidiel pre internetových prevádzkovateľov, akým je napríklad zavedenie elektronického systému overovania veku.

Ľudový europoslanec Miroslav Mikolášik nabáda k „zaradeniu mediálnej výchovy už do osnov na základných školách.“

Zaznievajú však aj negatívne ohlasy. Švédska zákonodarkyňa Pirátskej strany Amelia Andersdotter za uznesenie nehlasovala.

„Myslím si, že táto správa spomína veľa problémov, ktoré deti v skutočnom internetovom prostredí nemajú. Preháňame to s ochranou detí, pretože sa bojíme, že majú problémy. Je to však skôr len náš strach než realita,“ vysvetlila.

Pozície

Europoslankyňa Anna Záborská hovorí o dobrých skúsenostiach v oblasti prevencie pred kriminalitou mladistvých máme s programom „Viete, čo robí teraz vaše dieťa?“, ktorý beží na Slovensku. "Tento program je zameraný na zvyšovanie citlivosti rodičov na riziká, ktorými je ich dieťa vystavené. Podporujem rozšírenie pôsobnosti podobných programov aj na oblasť internetu. Zároveň však odmietam, aby štát preberal zodpovednosť za výchovu detí z rúk rodičov.“

Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH): „Častokrát sa len pri nevinnom surfovaní viac než tretina detí dostane do styku s nanajvýš nevhodným a pre vývoj škodlivým materiálom sexuálneho alebo násilného charakteru a sú tiež vystavované mobingu. Ako lekár som presvedčený, že takémuto vysokému nebezpečenstvu a neblahému vplyvu, ktorému deti čelia na internete, treba účinne zabraňovať primeraným prepojením právnych, technických a výchovno-vzdelávacích opatrení."

Europoslanec Alajos Mészáros (EĽS, SMK): "Vzhľadom k tomu, že internet deti často používajú samostatne, bez dozoru, čelia deti rôznym nebezpečenstvám ako je porušenie súkromia, ohrozenie ich zdravia, a rôzne závislosti." V prvom rade má podľa neho deti na kritické použitie digitálnych technológií pripraviť rodina a výchova. Je podľa poslanca zo strany EÚ vhodné poskytnúť podporu členským štátom, aby vypracovali stratégie a štandardy, ktoré chránia deti pred obsahom nevhodným pre ich vek.

(TASR/EurActiv)