Europoslanci sa budú riadiť novými pravidlami

zdroj: Flickr, autor: Kenny Miller

„Nový kódex správania pre europoslancov bude silným štítom proti neetickému správaniu. Hlavným princípom kódexu je transparentnosť. Kódex správania je výrazným zlepšením statusu quo a je to zároveň úplne prvý kódex správania pre europoslancov,“ povedal predseda Parlamentu Jerzy Buzek.

Európsky parlament bol v poslednej dobe dejiskom mnohých škandálov. Vlnu kritiky vyvolala predovšetkým úplatkárska aféra, kedy sa minimálne štyria europoslanci nechali podplatiť a natočiť na video nastrčeným novinárom zo Sunday Times. Ako dôsledok tohto škandálu odstúpili zo svojich postov dvaja europoslanci, Zoran Thaler zo Slovínska a Ernst Strasser z Rakúska. Tretí europoslanec, Rumun Adrian Severin, odmietol odstúpiť, Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) ho však vylúčila zo svojich radov.

Podľa nových pravidiel musia poslanci Európskeho parlamentu nahlásiť akúkoľvek aktivitu, ktorá im ročne vynáša viac ako 5000 eur a súčasne musia odmietnuť akýkoľvek dar, ktorý bude drahší ako 150 eur. Taktiež musia verejne priznať všetky odborné činnosti, ktoré vykonávali tri roky pred zvolením za europoslanca.

Budú musieť priznať akékoľvek finančné záujmy alebo finančnú podporu, ktoré môže vyvolať konflikt záujmov. Akákoľvek zmena v deklarácii musí byť oznámená do 30 dní. V prípade porušenia tohto pravidla nebude môcť daná osoba zastávať posty v Parlamente.

Podľa nových pravidiel môže predseda Parlamentu po konzultácii s dozorným výborom, sankcionovať europoslanca, ktorý kódex porušil.

Sankcie sa pohybujú od odňatia denného príspevku na maximálne desať dní, dočasného pozastavenia aktivít v Parlamente (okrem práva hlasovať) na maximálne 10 dní, až po stratu postu spravodajcu alebo iných volených postov v rámci Parlamentu. Sankcie budú zverejnené na internetovej stránke Európskeho parlamentu.

„Väčšie právomoci Európskeho parlamentu musia byť spojené s väčšou zodpovednosťou a transparentnosťou jeho členov. Dnes oslavujeme druhé výročie vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti – je to vynikajúci deň na prijatie kódexu – viac moci znamená viac zodpovednosti,“ ukončil Buzek.

Pozície

„Široký konsenzus, ktorý dosiahli europoslanci na novom kódexe správania má symbolický význam, ktorý nemožno ignorovať. Dokazuje to verejnej mienke, že Európsky parlament je transparentný orgán, ktoré slúži všeobecnému dobru a chce vybudovať Európu založenú na slobode a spravodlivosti. Zároveň poukazuje na obnovený záväzok europoslancov voči spoločnosti, ktorá ich zvolila“ povedal pred hlasovaním predseda a spravodajca Výboru pre ústavné veci Carlo Casini (Európska ľudová strana, Taliansko).

Dosah týchto sankcii nebude zanedbateľný, tvrdí britská liberálna europoslankyňa Diana Wallisová. Poukázala na to, že porušenie kódexu bude „blikať na červeno“ na stránke Európskeho parlamentu, takže to každý bude vidieť.

"Priepasť medzi verejnosťou a Parlamentom narastá, a to obzvlásť teraz počas ekonomickej krízy. Chceme ukázať, že nie všetci politici sú podvodníci, a že v poltitike existuje morálka a etika,“ povedal český europoslanec Libor Rouček.