Europoslanci si podelili výbory

Zdroj: EP

Európsky parlament bude aj v tomto volebnom období sústreďovať prácu do 20 výborov a 2 podvýborov. O definitívnom personálnom obsadení hlasoval europarlament včera.

Slovensko má len 13 europoslancov, väčšina bude pôsobiť vo viacerých výborov – či už ako plní členovia alebo v jendom ako tzv. náhradníci. 

Toto volebné obdobie prejavili najväčší záujem slovenskí europoslanci o výbory pre občianske slobody, životné prostredie, petície a práva žien a rovnosť pohlaví.

Pôsobenie slovenských europoslancov:

Európska ľudová strana

Najstarším z nich je Eduard Kukan (SDKÚ), ktorý je zároveň aj najstarším členom Výboru pre zahraničné veci (AFET). Tento výbor je najpočetnejší zo všetkých politických skupín: má až 71 členov. Kukan je zároveň aj členom Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) a náhradníkom vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL).

Jeho stranícky kolega a nováčik v EP Ivan Štefanec sa prihlásil do Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) a ako náhradník bude pôsobiť vo Výbore pre rozpočet (BUDG).

Slovenskí poslanci za KDH sú tí istí ako v predošlom volebnom období. Anna Záborská sa rozhodla pre pôsobnosť vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a tiež vo Výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM). Ako náhradníčka bude činná vo Výbore pre rozvoj (DEVE).

Jej kolega Miroslav Mikolášik je členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), kde sa s ním uvažovalo aj ako s predsedom výboru. Ďalej je členom Podvýboru pre ľudské práva (DROI) a náhradníkom Výboru pre regionálny rozvoj (REGI).

Poslanec strany Most-Híd József Nagy, ktorí je takisto vo frakcii ľudovcov, chce byť aktívny vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Ako náhradník sa rozhodol tiež pre člena Výboru pre životné prostredie a Výbor pre petície (PETI).

Posledný zo slovenských ľudovcov, poslanec za SMK Pál Csáky, bude pracovať vo Výbore pre petície a ako náhradník vo Výbore pre občianske slobody.

Socialisti a demokrati

V skupine Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D) má Slovensko štyroch poslancov. Monika Flašíková-Beňová bude aj naďalej aktívna vo Výbore pre občianske slobody, ako náhradníčka si zvolila Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI). Boris Zala, podobne ako Kukan, pokračuje členstvom vo Výbore pre zahraničné veci a ako náhradník má záujem o činnosť vo Výbore pre petície. Monika Smolková takisto zostala verná Výboru pre regionálny rozvoj (REGI) a Vladimír Maňka sa stal členom Výboru pre rozpočet (BUDG).

Konzervatívci

V tretej najsilnejšej skupine v EP, Európski konzervatívci a reformisti (ECR), má Slovensko dvoch zástupcov. Jana Žitňanská (NOVA) bude pôsobiť vo Výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví (FEMM) a tiež vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Branislav Škripek (OĽaNO) sa rozhodol pre členstvo vo Výbore pre občianske slobody a ako náhradník posilní skupinu slovenských poslancov vo Výbore pre práva žien a rovnosť pohlaví.

Liberál

Jediný slovenský zástupca v parlamentnej skupine Aliancia liberálov a demokratov pre Európu (ALDE), Richard Sulík (SaS), sa dostal do Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). A ako náhradník vo Výbore pre kontrolu rozpočtu (CONT) chce kontrolovať správne míňanie finančných zdrojov inštitúcií EÚ.

Kde chýbame?

Počet výborov a podvýborov zostal rovnaký ako v predošlom zložení EP. Výber a počet poslancov vo výboroch je odzrkadlením politického rozloženia síl v europarlamente.

Slovensko nebude mať v aktuálnom volebnom období zastúpenie vo výboroch:

  • pre medzinárodný obchod (primárne fórum napríklad pre dohodu medzi EÚ a USA – TTIP
  • pre hospodárstvo a menové veci (záležitosti eurozóny a hospodárskeho riadenia)
  • pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (spoločná poľnohospodárska politika)
  • pre kultúru a vzdelávanie (Erasmus pre všetkých, vzájomné uznávanie kvalifikácií)
  • pre právne veci (otázky európskeho práva, jeho zjednodušovania, interpretácie a aplikácie, kontrola princípov subsidiarity a proporcionality)
  • pre ústavné veci (kompetenčné otázky, otázky zmeny zmlúv)
  • pre rybné hospodárstvo 

 EurActiv.sk/TASR