Europoslanec hostil podujatie o Downovom syndróme

Zdroj: FB Epp Bioethics

„Je neprijateľné, aby dnes napriek mnohým významným pokrokom vedy pri výskume Downovho syndrómu medicína ponúkala rodičom dieťaťa s podozrením na túto diagnózu jediné – smrť ešte počas prenatálneho vývoja,“ vyhlásil Mikolášik (EĽS/KDH).

Slovenský europoslanec tento týždeň na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu hostil Okrúhly stôl vedcov venujúcich sa tejto diagnóze s názvom „Liečba Downovho syndrómu a ostatných geneticky podmienených mentálnych postihnutí: Mýtus alebo realita?“

Podľa Mikolášika, ktorý je predsedom frakčnej skupiny EĽS pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť a pôvodným povolaním je lekár, sú už dnes mnohé výskumy tak ďaleko, že sú veľkou nádejou na zlepšenie života ľudí s týmto mentálnym postihnutím.

„Európa dnes môže hrať kľúčovú úlohu v urýchlení vývoja liečby Downovho syndrómu. Preto je potrebné zmobilizovať politických predstaviteľov, aby urobili všetko pre podporu tohto výskumu,“ uviedol Mikolášik.

Europoslanec v tejto súvislosti cituje prieskumy renomovaných medicínskych periodík, podľa ktorých sa 99 percent dospelých s Downovým syndrómom vyjadrilo o svojom živote ako o šťastnom.

„Existuje mnoho ľudí s touto diagnózou, ktorí sú blízko toho, aby mohli viesť samostatný život alebo pracovať. Práve výskum by im k tomu mohol už čoskoro pomôcť,“ skonštatoval Mikolášik. Zároveň vyjadril svoju maximálnu podporu vedcom, ktorí sa snažia naplniť presvedčenie objaviteľa príčiny Downovho syndrómu – francúzskeho genetika Jérôma Lejeunea. Podľa neho „nájsť liečbu Downovho syndrómu bude stáť menej úsilia, než vyslať človeka na Mesiac“.

Podujatie sa v Štrasburgu konalo v súvislosti s blížiacim sa Svetovým dňom Downovho syndrómu. Od roku 2006 sa každoročne pripomína 21. marca.

Symbolický dátum 21. marec bol odvodený z číslic 3 a 21, keďže pri tejto diagnóze ide o trizómiu 21. chromozómu. Jeho cieľom je prispieť k lepšiemu objasneniu a porozumeniu problematiky osôb narodených s Downovým syndrómom.

Ďalšími akciami, ktoré dnes na tento deň upozorňujú priamo v budove EP, sú otvorenie výstavy "Jérôme Lejeune a Downov syndróm: Objavy pre život" a prednáška prezidenta Nadácie Jérôma Lejeunea Jean-Marie Le Méné na tému "Ako ochrániť ľudskú dôstojnosť postihnutých ľudí?" Obe akcie sa konajú pod záštitou slovenského europoslanca.