Európska onkologická elita sa zišla v Štokholme

Pozadie

ESMO (European Society for Medical Oncology) je vedúcou európskou neziskovou profesnou organizáciou, ktorá podporuje multidiciplinárny prístup k liečbe rakoviny. Združuje približne 5000 odborníkov z viac ako 100 krajín sveta.

Vydáva tiež prestížnu odbornú publikáciu Annals of Oncology, v ktorom publikuje články o najrôznejších aspektoch onkológie. 

Otázky

Kongres slúži pre onkologickú komunitu ako hlavné fórum a príležitosť na zdieľanie skúseností s najmodernejšími liekmi, technológiami a na šírenie tzv. osvedčených postupov. Okrem odborníkov z oblasti klinickej medicíny sa na kongrese zúčastnili aj politici, ktorí majú čo povedať k téme verejného zdravia a zástupcovia pacientskych organizácií, pre ktorých slúži hlavne na nadväzovanie kontaktov s odborníkmi.

Na tomto seminári onkologických pacientov vystúpila aj slovenská europoslankyňa Irena Belohorská, ktorá je v Európskom parlamente členkou  skupiny MEP against cancer (Europoslanci proti rakovine) a pôvodným povolaním je tiež onkologička. Na seminári rozprávala na tému „Budúcnosť liečby rakoviny – politické perspektívy“.

„Ako politik, viem, že nie všetko, čo je potrebné, može byť aj poskytnuté“, povedala Belohorská. „Každá vláda má okrem ministerstva zdravotníctva aj ministerstvo financií. A musím povedať, že ak niečo minister zdravotníctva nenávidí, je to rozpočet.“ Nedostatok prostriedkov alokovaných v zdravotníctve je podľa Belohorskej pravdepodobne hlavnou príčinou rozdielov v miere prežitia rakoviny medzi členskými štámi EÚ. Pri niektorých diagnózach je rozdiel medzi EÚ 15 a EÚ 12 až 27 %, poznamenala.  

„Ak sa pozrieme na strategický prístup EÚ pre roky 2008 – 2013 “Biela kniha  – Spolu za zdravie” treba považovať tento fakt za neakceptovateľný. Redukcia nerovností v Európe by mala byť prehlásená za jeden z hlavných cieľov.“ Pacienti v Európe nemajú rovnaký prísup k inovatívnym liekom a rýchlosť akou sa k nim dostanú závisí do veľkej miery od toho, v akej krajine žijú, konštatuje europoslankyňa.

Potrebujeme podľa jej slov skutočné a relevantné dáta, aby sme vedeli spoľahlivo identifikovať trendy a porovnať národné údaje. „Niektoré krajiny reorganizovali celý systém poskytovania starostlivosti o onkologických pacientov na základe európskeho porovnania“, pripomenula Belohorská.