Európski ľudovci prijali rezolúciu o rodine

zdroj: EPP

Politické zhromaždenie Európskej ľudovej strany (EĽS), európskej nadnárodnej štruktúry združujúcej konzervatívne a stredopravé politické strany, prijalo uplynulý týždeň tri uznesenia.

Prvé je reakciou na parížske teroristické útoky, hovorí o podpore slobody slova a zaujíma postoj k viacerým opatreniam v oblasti bezpečnosti, diskutovaným v nadväznosti na udalosti vo Francúzsku.

Druhá rezolúcia vyzýva k uchovaniu pamiatky obetí holokaustu, odsúdení tých, ktorí holokaust popierajú ako historický fakt a odsudzuje všetky formy intolerancie, zastrašovania a násilia založenom na etnicite, rase a náboženstve.

Tretia rezolúcia nesie názov „Prosperujúce rodiny pre prosperujúcu Európu alebo, čo je dobré pre rodinu je dobré pre Európu“. Na tlačovej konferencii v Bratislave sa k presadeniu rezolúcie prihlásilo Kresťanskodemokratické hnutie.

Rezolúcia podľa predsedu KDH Jána Figeľa potvrdzuje, že rodina je miestom, kde sa odovzdávajú základné hodnoty a v prípade Európy aj tradície židovsko-kresťanskej kultúry.

„Rezolúcia chce presadiť, aby rodina bola v strede záujmov,“ upresnil predseda KDH.

Text hovorí o význame rodiny pre deti, spoločnosť a štát v podobe medzigeneračnej solidarity.

„Hodnota rodiny je univerzálna pre všetky kultúry a náboženstvá,“ uvádza text.

Uznesenie vyzýva európske inštitúcie, aby v otázkach vecí rodiny, kultúry a etiky zohľadňovala princíp subsidiarity a teda rešpektovali právomoci členských štátov.

Členským štátom kladie ako úlohu vyhodnotiť príčiny rastúceho počtu rozpadov rodín a presadzovať politiky podporujúce rodiny a ich efektívne fungovanie.

„Zároveň je to výzva, aby sa zabezpečila finančná a politická podpora aj pre mimovládne organizácie a pre tie iniciatívy, ktoré napomáhajú rodine na európskej úrovni,“ uviedol Figeľ. Podľa textu to má byť súčasťou úsilia o vymieňanie si najlepšej praxe vo verejných politikách, ktoré rodinám pomáhajú.

Podľa europoslankyne Anny Záborskej pri presadení rezolúcie dokázalo KDH ísť proti prúdu a tlaku, ktorý je v EÚ. „Aj navonok sme vydali signál, na čom nám záleží,“ podotkla europoslankyňa.

Uznesenie sa v úvode odvoláva na „právo muža a ženy uzavrieť manželstvo a založiť rodinu ako základné ľudské právo, hlboko zakotvené v ľudskej prirodzenosti,“ ďalej tiež konštatuje, že EĽS „uznáva iné formy životného spolužitia a ich potreby.“