Európsky parlament po polroku bilancoval

Diskusia v EP, Zdroj: TASR/AP Photo/Christian Lutz

Po mesiacoch negatívne naladenej diskusie odmietol Európsky parlament začiatkom júla medzinárodnú obchodnú dohodu ACTA. Jej odporcovia tvrdili, že by vo veľkej miere obmedzila slobodu internetu a zvýhodnila veľká korporácie. Podľa parlamentného spravodajcu bola jedným z najväčších problémov dohody jej vágnosť. Aj podľa neho ale otázka ochrany autorských práv musí v EÚ nejakým alternatívnym spôsobom riešiť.

Skupina európskych ľudovcov apelovala skôr na odklad hlasovania o zmluve, aspoň kým by bol známy verdikt Súdneho dvora EÚ k otázke, či ACTA nejakým spôsobom narušuje práva a slobody občanov EÚ.

Okolnosti hlasovania a pozície slovenských europoslancov v ACTA nájdete v článku  Europarlament pochoval dohodu ACTA.

EP naklonený eurobondom

V júni schválil EP balík šiestich legislatívnych opatrení, známych pod názvom „six-pack“, ktorého cieľom je dostať deficity národných štátov pod kontrolu. Okrem neho prijal aj tzv. „two-pack“, ktorý posilňuje finančnú disciplínu vrámci eurozóny.

Poslanci ale nad rámec návrhu Európskej komisie navrhovali doplniť opatrenia aj koordináciou vydávania dlhopisov, vrátane čiastočného zdieľania dlhu eurozóny a právnej ochrany krajín na pokraji bankrotu.

Podľa ich predstavy by vznikol Európsky fond pre splatenie dlhu, ktorý by zlúčil dlh všetkých členov eurozóny presahujúci 60 %. V súčasnosti dosahuje 2,3 bilióna eura. Splácali by ho 25 rokov pri nižšom priemernom úroku. Krajiny by tak získali čas na vykonanie štrukturálnych reforiem a mohla by sa zároveň prelomiť špirála vysokých úrokových sadzieb, väčšieho zadlžovania a menšieho rastu.

Viac v článku Európsky parlament schválil nový balík pre fiškálnu disciplínu

Bankový sektor v nemilosti

Parlament sa venoval otázke odmien, ktoré dostávajú niektorí bankári. Tie sú často udeľované podľa očakávaných a nie reálnych výsledkov. Po novom by bonusy nemohli byť väčšie ako základný plat bankára.  (Europoslanci chcú tvrdšie pravidlá pre odmeňovanie bankárov)

Poslanci sa zaoberajú aj návrhom dane z finančných transakcii, ktorá by sa týkala výmeny dlhopisov alebo derivátových zmlúv. Finančný sektor by týmto spôsobom prispel k riešeniu dlhovej krízy eurozóny a súčasne by sa znížila miera špekulácii na trhu.

Parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti schválil reguláciu ratingových agentúr, ktoré vo výraznej miere ovplyvňujú možnosti štátov financovať svoj dlh. Po novom by mali byť krajiny EÚ viac nezávislé na ich hodnotení.

(Parlament považuje plány na obmedzenie ratingových agentúr za nereálne)

Na základe dohody medzi EP a Radou došlo od 1. júla aj ku zníženiu platieb za využívanie mobilných telefónov, smartfónov a tabletov na cestách do iných krajín EÚ.

(Európsky parlament schválil lacnejší roaming)

Nová smernica, ktorú schválil Výbor pre občianske slobody a Výbor pre práva žien, posilní práva a ochranu obetí zločinu. Každá obeť bude posudzovaná osobitne, na základe čoho jej bude poskytnutá ochrana v primeranej miere.

Parlament prijal aj uznesenie, v ktorom vyzýva na riešenie právnych medzier v pravidlách pre dobré životné podmienky zvierat.
Viac informácií naríklad v sekcii Slovensko v EP