Európsky parlament preniká do povedomia

Imidž Európskeho parlamentu, ako jedninej volenej inštitúcie EÚ nedávno skúmal prieskum Eurobarometer. Medzi jeho zistenia patrí aj to, že európski občania majú pocit slabej informovanosti o jeho aktivitách. 

Európsky parlament využíva mnoho spôsobov, ktorými sa snaží záujem širokej verejnosti o európske témy a zvlášť o činnosti EP zvyšovať. Silný aktualizačný moment predstavujú blížiace sa voľby. Európski voliči rozhodnú o zložení Parlamentu na nové volebné obdobie v júni 2009. Voliť však budú legislatívny zbor so zásadne posilnenými právomocami, ktoré europoslancom garantuje Lisabonská zmluva. Parlament bude po novom spolurozhodovať o drvivej väčšine európskej legislatívy, politikom preto záleží na čo najvyššej volebnej účasti.

Parlament sa pri osvetových aktiviách sústreďuje i na mladých ľudí – študentov. Informačná kancelária, ktorá približuje aktivity EP v každom členskom štáte Európskej únie koordinuje napríklad súťaž Euroscola. V nej ide o to, aby študenti stredných škol zorganizovali podujatie s európskym rozmerom a relevatnými hosťami, počas ktorého svojim spolužiakom poskytnú priestor diskutovať o európskych otázkach. Odmenou pre najúspešnejších je návšteva Parlamentu v Štrasburgu.

Prostrednícvom Európskej Karlovej ceny mládeže Európsky parlament odmeňuje, tentokrát zaujímavými finančnými sumami, iné mládežnícke projekty s európskou dimenziou. Zo Slovenska je kandidátom na jej zisk projekt „Tam a tu – There and Here“. Ide o projekt mládežníckej tlačovej internetovej agentúry Slovak Youth Press Agency, ktorý chce atraktívnym spôsobom s využitím internetových nástrojov pritiahnuť pozornosť mladej generácie k aktuálnym európskym témam. Zástupcovia Európskeho parlamentu a Nadácie medzinárodnej Karlovej ceny mesta Aachen vyberú tri najlepšie projekty spomedzi 27 kandidátskych projektov z 27 členských krajín Európskej únie.

Prínos Európskeho parlamentu v oblasti ľudských práv, bola jedna z tém, na ktorú písali študneti súťažné eseje v rámci tzv. Olympiády ľudských práv.

Parlament bude tento rok po prvýkrát oceňovať aj novinárov zaoberajúcich sa európskou integráciou (Cena Európskeho parlamentu za žurnalistiku). Poslanci tak chcú vyzvdvihnúť úsilie tých žurnalistov, ktorí pomohli občanom EÚ lepšie porozumieť, ako fungujú európske inštitúcie.

Pre tých, ktorí majú pocit, že sa v problematike Európskeho parlamentu orietnujú majú hneď niekoľko možností ako si svoje vedomosti otestovať. Na svojej internetovej stránke ponúka dva vedomostné testy o Európskom parlamente slovenská europoslankyňa Irena Belohorská. Test spolu s vyhodnotením môžete podstúpiť aj na stránke Informačnej kancelárie EP na Slovensku.

Informačný deficit pomáha na Slovensku preklenúť aj Európske informačné centrum, ktoré sídli v dome Európy na bratislavských Palisádach.