Európsky parlament sa bojí bezplatného softwaru

Európsky parlament

Včera (21.5.) sa začalo so zbieraním podpisov pod petíciu, ktorá vyzýva EP na prechod k bezplatnému softvéru pracujúcemu na princípe otvoreného zdrojového kódu a otvoreného formátu dokumentov. Niektorí zástancovia open-source riešení tvrdia, že ak poslanci používajú pre svoju prácu uzatvorený formát dokumentov, diskriminujú mnohých občanov EÚ a neumožňujú im plnohodnotný prístup k informáciám.

Tŕňom v oku aktivistov je predovšetkým živé vysielanie z plenárnych zasadnutí, ktoré je možné prijímať iba prostredníctvom programu Microsoft Media Player. Argumentujú, že ak poslanci používajú výlučne s inými prehrávačmi nekompatibilný formát, nútia záujemcov o dianie v EÚ nakupovať komerčný software od jednej firmy.

„Uzamknutie informačných a komunikačných technológií (IKT) je v konflikte s prvým článkom Zmluvy o EÚ, ktorý stanovuje, že rozhodnutia sa prijímajú s najväčším možným ohľadom na otvorenosť a najväčšiu možnú blízkosť k občanom,“ odvoláva sa petícia.

Zdroj blízky EP pre EurActiv vyhlásil, že poslanci preferujú komerčný software pre jeho vyššiu schopnosť ochraňovať údaje a odolávať útokom hackerov. Navyše podľa nich dodávatelia softvéru dokážu v takomto prípade poskytnúť technickú podporu. Považujú ju za veľmi dôležitú, ak sa majú digitálne služby poskytovať súčasne v 23 oficiálnych jazykoch EP.

Opačným príkladom je Európska komisia, ktorá používa open-source riešenia pomerne intenzívne. Jej servery fungujú na platforme Linux. Blogový priestor beží taktiež na základe rôznych bezplatných platforiem ako wiki alebo eVoting. Ostatné služby sprostredkúva pomocou komerčných IT riešení, ktoré však nakupuje od dvoch firiem – Microsoft a Oracle.

Nezávisle od petície, ktorú organizujú viacerí programátori a združenia open-source, Organizácia pre digitálne štandardy (Digistan) podpísala včera (21.5.) tzv. Hágsku deklaráciu. Vyzvala v nej všetky vlády a ich inštitúcie, aby pre svoju prácu používali otvorený štandard dokumentov. Digistan je združením, ktoré propaguje používanie bezplatných IT riešení.