Eurosocialisti do volieb so spoločným manifestom

Pozadie

Manifest bude výsledkom širokých kozultácií na osobných stretnutiach a inetrnetových diskusných fórach ako http://manifesto2009.pes.org/en/. Prispievateľmi do diskusie by podľa denníka The Parliament malo byť približne 10 000 aktivistov z celej Európy, vrátane národných strán, mimovládnych organizácií, odborov a verejnosti. Proces bol oficiálne spustený v bulharskej Sofii na stretnutí Strany európskych socialistov (PES / SES). Predstavitelia strany zdôrazňujú, že ide o prvú pan-európsku iniciatívu tohto drhu.

Konzultácie budú trvať až do budúceho leta, kedy sa európski socialisti zídu vo Viedni, kde by mal po vyhodnotení trištvrteroka trvajúcej diskusie uzrieť svetlo sveta návrh manifesta.

Otázky

Cieľom takého spoločného textu by malo byť i zdieľanie lokálnych skúseností na európskej úrovni. Niektoré témy sa opakovane spomínajú a je vysoko pravdepodobné, že budú reflektované aj v texte manifesta: práva pracujúcich, zamestnanosť, imigrácia, energetické dodávky a klimatické zmeny.

Manifest by mal dopĺňať, teda nenahrádzať, volebné programy národných strán jednotlivých členských krajín.

Pozície

Marek Siwiec, poľský europoslanec a podpredseda Európskeho parlamentu vyzdvihol  tému rozdielov medzi bohatými a chudobnými časťami Európy ako dôležitú prioritu pre manifest: „Nová sociálna Európa znie veľmi odlišne v bohatej a chudobnej Európe. V chudobnej Európe je otázka prístupu ku kvalitnému vzdelaniu top prioritou“.

Robert Goebbels, luxemburský europoslanec za stranu PES: „Ľudstvo bude vždy potrebovať energiu a žiadna strieborná guľka tento problém nevyrieši. Myslím si, že manifest PES by mal navrhnúť investície do výskumu všetkých druhov energií.“

Petroula Nteledimou, viceprezidentka Organizácie socialistickej mládeže Európskych spoločenstiev (European Community Organisation of Socialist Youth – ECOSY): „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby manifest PES priniesol integrovanú stratégiu k enviromnetálnym otázkam. Tieto problémy nie sú izolované od iných otázok ako napríklad sociálne problémy a zahraničná a bezpečnostná politika.“

Diskutujte: Zúčastníte sa na budúcich voľbách do EP?